61. Hilmar Nøis – Minner og fortellinger

kr 120,00

Kategori:

Beskrivelse

Forord

Da jeg begynte å skrive om mine erindringerfra Spits-bergen, ville jeg bare ta med en del av de mest spennende opplevelsene, fordi det ble så altfor meget og ta med alt, men jeg synes jeg må ha med mest mulig.
De minner og Hilmar og Helfrid 1963.

Jeg ble i Sassenfjorden i mitt kjære Fredheim frem til 1963. Da hadde jeg fylt 72 år, og det var slutt på alle mine gode krefter. Humøret var heller ikke mer, og alt som har blitt tjent inn i fangsttiden, er blitt ofret på hytter og utstyr. Men at jeg fikk så dårlig tid til slutt, var at sykdommen kom før jeg hadde nådd 60 år. Selv om jeg ble syk, gav jeg meg heller ikke, og de minnene jeg forteller om er sanne, som jeg lever. Dersom jeg skulle skrive om alt, har det nok blitt en lang fortelling.

Det var en tid som jeg aldri glemmer. Takk for tiden som er gått. Jeg har aldri høstet laurbær, så jeg har ofret mine unge krefter. Dem får jeg aldri mer tilbake.

En oversikt over fangstmann Hilmar Nøis’ overvintringer fra 1909 til 1963

Periode        Sted
Deltakere

1909-10    Overvintrer i Colesbukta
Hilmar, Daniel Nøis, Johan Nilsen Nøis og Nils Nilsen Nøis

1910-11    Hilmar arbeider i gruvene i Longyearbyen

1911-12  Overvintrer på Kapp Nathorts og Skansbukta
Hilmar, Håkon Aronsen,  Petter Nøis, Martin Nøis og Martin Clausen

1912-13    Bor i Tromsø. Våren og sommeren 1912 deltar Nøis i ettersøkningen etter Schröder-Strantz- ekspedisjonen

1913-14    Bor i Tromsø

1914-15   Overvintrer i Sassen og Kapp Wijk
Hilmar, Konrad Johansen og Jonas Sandmo

1915-16   Vaktmann i Kings Bay

1916-17    Bor i Tromsø, deltar på selfangst

1917-18    Bor ti Tromsø, deltar på selfangst og håkjerringfiske

1918-19    Til Hvitsjøen som skytter på «Blomstersel»

1919-20    Hilmar deltar i Hoels kartleggingsekspedisjon sommeren 1920

1920-21  Overvintrer i Trygghamna og Kapp Wijk
Hilmar, Karl Johansen, Rudolf Svendsen, Julius Kristiansen, Karl Fossmo og Leonhard Johansen

1921-22 Overvintrer på Bohemanneset og Sassen
Leonhard Sørensen,  Hilmar, (Ellen Dorthe og Kaps (født den 11. juni på Bohemanneset*)

1922-23  Overvintrer i Wijdefjorden:
Hilmar, August Stenersen, Ludvik Larsen, Leonhard Sørensen, Helge Stenersen, Reidar Stenersen og Evald Schmutzler

1923-24    Overvinter i Magdalenafjorden og Virgohamna
Hilmar, Erling Enoksen, Rudolf Svendsen og Nils Nilsen Nøis

1924-25    Overvintrer  i Sassen
Hilmar overvintrer alene

1925-26    Overvintrer i Sassen
Hilmar og Skjølberg Nilsen

1926-27    Overvintrer i Sassen og Pyramiden
Hilmar og Sven Olsson

1927-28    Overvintrer på Roosneset og Wijdefjorden
Hilmar og Martin Pettersen Nøis

1928-29   Overvintrer på Roosneset
Hilmar, Hans Lund, Thoralf Hansen, Julius Nøis, Trygve Pettersen og Knut Johansen

1929-30    Overvintrer på Roosneset, Gråhuken
Hilmar og Hans Lund

1930-31    Overvintrer i Sassen
Hilmar, Julius Nilsen Nøis og Nils Nilsen Nøis

1931-32    Overvintrer på Roosneset*
Hilmar og Hans Sæterdal

1932-33    Overvintrer på Roosneset*
Hilmar og Hans Sæterdal

1933-34    Nøis bosatt  i Tromsø

1934-35    Overvintrer i Sassen – Fredheim*
Hilmar, Andri Hodorka, Arthur Plegard og Sverre Storstad

1935-36   Overvintrer i Sassen og De Geerdalen*
Hilmar og Egil Johansen

1936-37   Overvintrer i Sassen*
Hilmar og Hans Skarstein

1937-38   Overvintrer i Sassen
Hilmar, Helfrid, Kaps Johannes og Guri Berg

1938-39   Overvintrer i Sassen og Gråhuken
Hilmar, Helfrid, Kaps Nøis, Albert Nilsen Nøis, Edvin Nøis og Anna Nøis

1939-40   Overvintrer i Sassen
Hilmar Helfrid, Kaps og Edvin Nøis

1940- 41   Overvintrer i Sassen
Hilmar, Helfrid og Kaps

1941-46    Evakuert til Skottland

1946-47   Overvintrer i Sassen
Hilmar, Kaps, Bjarne Isaksen, Adolf Lorentzen og Rolf Røbergsen

1947-48    Overvintrer i Sassen
Hilmar og Kaps Johannes Nøis

1948-49    Overvintrer i Sassen
Hilmar overvintrer alene

1949-50    Overvintrer i Sassen
Hilmar overvintrer alen

1950-51    Overvintrer i Sassen
Hilmar overvintrer alene

1951-55    Hjemme i Tranøybotn

1955-56    Overvintrer i Fredheim
Hilmar og Edvin Nøis

1956-57    Overvintrer i Fredheim
Hilmar og Helge Nessan

1957-58     Overvintrer i Fredheim
Hilmar og Helge Nessan

1958-59     Overvintrer i Fredheim
Hilmar og Paul Adams

1959-60     Hjemme i Tranøybotn

1961-62     Overvintrer i Hornsund
Hilmar og Bjarne Nordnes

1962-63     Overvintrer i Fredheim
Hilmar og Helfrid

* Nøis skriver ikke om overvintringen i sine nedtegnelser.

Nøis’ hytter

På Polarinstituttets nettside http://toposvalbard.npolar.no finnes et interaktivt topografisk kart som gjør det lettere å finne frem til de geografiske lokaliteter Hilmar Nøis nevner i teksten.

 

 

Tilleggsinformasjon

Serie

Svalbardminner

Nummer

61

Publisert

2023

Antall sider

72