60. De lange netter i nord – Folks egne opplevelser

kr 95,00

Kategori:

Beskrivelse

Arthur Oxaas og Hilmar Nøis forteller, av A. Ingebrigtsen

Svalbard ble Arthur Oxaas’ verden, av Toralv Lund

Arthur Oxaas forteller om overvintringen på Kapp Wijk 1939-40

Arthur Oxaas: Dagboken fra overvintringen på Kapp Wijk 1939-40

Den hyggeligste jul i fangsthytta på Kapp Wijk, av Arthur Oxaas

Arthur Oxaas minnes en frostjul med snøstorm og 16 kuldegrader i hytta

Juleaften på 80 grader nord, av Henry Ette

Jakt og fangst av isbjørn på Halvmåneøya 1935-36, av Gunnar Knoph

Anna Hermansen forteller om overvintringen ved Russekeila 1948-49

Bilder fra en fangstmanns liv, av Bernt Eide

Vinter og jul i Kings Bay 1917-18, av Bernt Eide

Vinteren 1945-46 i Kings Bay, utdrag av H. D’s dagbok

I polmørke og midnattssol, av Bernt Eide

Pionertiden i Long Year City, av Albert Ingebrigtsen

Dagboksnotiser og små reiseindtryk fra en tur til Spitsbergen sommeren 1913. Nedtegnet av Jakob Moe

Tilleggsinformasjon

Serie

Svalbardminner

Nummer

60

Publisert

2022