Vågemot miniforlags utgivelser

Sjeldne beretninger fra polaregnene om og av ishavsskippere, fangstmenn og forskere


Her finner du en nettbutikk med trykte hefter som kan bestilles og sendes fraktfritt.
De fleste utgivelsene er dagbøker og er ikke redigert med henblikk på utgivelse fra overvintringsmennenes side.

Heftene kan også bestilles ved å sende en epost til hana3@online.no.

I tillegg er det lagt ut fritt tilgjengelige digitale tekster som ellers er vanskelig tilgjengelige.
De finnes som original i gamle aviser, tidsskrifter og arkiver, men gjøres her tilgjengelig for en videre krets.
Tekstene har den samme språkdrakten som originalmanuskriptet.

Du kan søke etter tekster og hefter på toppen av siden.

Nyeste hefter i serien Svalbardminner

Booklets available in English

Om du har bestilt hefter og ikke har hørt noe i løpet av 1 uke, send en epost til hana3@online.no.