Tekster

Her finner du sjeldne beretninger fra polaregnene. Tekstene er ellers vanskelig tilgjengelige.
De finnes som original i gamle aviser, tidsskrifter og arkiver, men gjøres her tilgjengelig for en videre krets.
Tekstene på siden har den samme språkdrakten som originalmanuskriptet.

Minner fra polaregnene

Om og av Roald Amundsen

Her finner du også en biografi over gamle nordnorske ishavsskippere:

Ishavsskippere