47. Latham-ferden – Roald Amundsens endelikt

kr 95,00

Mandag den 18. juni 1928 litt over klokken 16, lettet den franske flybåten «Latham» fra Tromsø havn med kurs mot Kings Bay på Svalbard. Om bord var nordmennene Roald Amundsen og flyveren Leif Dietrichson og fire franskmenn. På Svalbard skulle flyet delta i en omfattende lete- og redningsekspedisjon etter italieneren Umberto Nobile og mannskapet på luftskipet«Italia». Luftskipet var havarert i isregionen nordøst for Svalbard. «Latham» var ventet til Kings Bay om morgenen den 19. juni, men nådde aldri frem.

I dette lille heftet har vi hentet frem en rekke avisartikler og reportasjer som omtaler bl.a.: flyets ferd, de observasjoner og vrakfunn som er gjort, rykter og spekulasjoner om havariet og letearbeide etter «Latham».  Opplysningene er hentet fra åpne kilder – norske og utenlandske aviser. Artiklene presenteres i heftet i sin språkform.

Kategori:

Beskrivelse

På Geofysisk Institutt i Tromsø hørte telegrafisten kl. 18.45 at «Latham» anropte Kings Bay to ganger for å få forbindelse. Så ble det død­sens stille. Ingen melding kom. Det var intet spor. «Latham» og Roald Amundsen var forsvunnet i polarhavet.

Etter noen dager ble leteaksjoner igangsatt uten at man fant spor av flyet. De første vrakrestene etter flyet ble funnet 31. august, det var den ene vingeflottøren som ble funnet utenfor Torsvåg. Senere fant man to bensintanker – på Trøndelagkysten og i Steinsfjorden i Vesterålen.

Hvor flyet falt ned er og blir en stor gåte. Vi har ingen meddelelser som kan gi oss sikre antydninger om stedet. Hva var årsaken til ulykken? Var det været, var det tekniske feil med flyet eller skyldes det menneskelig svikt?  Kanskje en havarikommisjon vil kunne gi oss et mer utfyllende svar på gåten.

Det ligger også informasjonen om «Latham» i ”lukkete arkiver”. Det gjelder følgende: Bergingsrapporten om bensintanken, funnet på Haltenbanken, som finnes i Trondheim Byarkiv. I Forsvardepartementets arkiver lagres Hjalmar Riiser Larsens granskingsrapporter av bensintankene, og rapporten han laget om leteaksjonen etter «Latham». Franskmennene laget også sine granskingsrapporter som oppbevares i Marineministeriet i Paris.

Innhold

Opptakten i Bergen

 1. «Latham»s ankomst til Bergen
 2. Friske blomster fra Frankrike
 3. En samtale med kommandanten René Guilbaud
 4. Flyvningen Frankrike – Norge
 5. De franske flyvere
 6. Roald Amundsens ankomst til Bergen
 7. Dagen i Bergen
 8. Avskjedsintervjuet med Roald Amundsen
 9. Et par ord med Guilbaud på fallrepet
 10. Starten fra Bergen
 11. Fritz Zapffe forteller om Roald Amundsens opphold i Tromsø

«Latham» starter fra Tromsø

 1. Flere fly deltar i ettersøkningen etter Nobile
 2. Litt om de andre flyene: «Uppland», «Turku» «S. 55» og «Marina I»
 3. «Uppland» og «Turku» skulle starte samtidig
 4. Maddalena med sin flyvemaskin «S. 55» starter fra Vadsø
 5. «S. 55» passerte Bjørnøya
 6.  Roald Amundsen avslo samflyvning til Svalbard
 7. Fritz Zapffe avviser påstandene

Hvor er Roald Amundsen?

 1. Har Amundsen satt kursen direkte mot Nobiles leir? Endnu kl. 5.30 i morges har ingen hørt fra ham
 2. Ingen meldinger fra «Latham» siden mandag 18. juni. Ingen kunde i natt med sikkerhet vite hvor han befant seg
 3. Er Roald Amundsen gått ned i Østisen?
 4. Tvilsomt om «Latham»s trådløse da kan brukes. Noen uttalelser fra kaptein Gottvaldt.
 5. Ingen grund til at nære ængstelse for «Latham»
 6. «Uppland» nådde Spitsbergen klokken 10 i går aftes
 7. Maddalenas og Pensos rapporter om værforholdene under deres flyvninger

Radiosignaler

 1. Ingen signaler fra «Latham» opfanget av Bjørnøya Radio
 2.  Geofysisk institutt opplyser at man oppfanget radiosignaler de første timene etter starten
 3. Uppland og Penso har begge søkt etter «Latham»
 4. «Latham»s radioutstyr
 5. Penso tror at Amundsen er gått ned søndenfor Bjørnøya
 6. «Latham»s betingelser til å klare seg i sjø
 7. Er Amundsen og hans kamerater forulykket?
 8. Direktør Krogness, Geofysisk institutt, redegjør om hva som hendte før «Latham» startet fra Tromsø
 9. Hvor meget proviant hadde Amundsen med seg?

”Observasjonene”

 1. «Latham» blev sett 24 nautiske mil nordvest for Bjørnøya
 2. Hvis «Latham» måtte gå ned ved Bjørnøya
 3. Hvor skal man lete etter Amundsen?
 4. Omkring «Latham»s skjebne
 5. To arbeidere som medfulgte «Ingertre» til Svalbard påstår de har sett «Latham» falle i sjøen
 6. Radiotelegrafisten på Bjørnøya forteller at man lyttet efter «Latham» og anropte maskinen uten å få svar
 7. SOS tre dager efter «Latham»s start
 8. Avisen ”Poir Soir” påstår «Latham» var helt uskikket til en flyvning til Svalbard. Men den franske marineminister tilbakeviser beskyldningerne
 9. «Latham» var utrustet så godt som den franske marine kunde gjøre det

De første bud fra «Latham»

 1. Rykter om at vrakrester av «Latham» skal være funnet i Ytre Vesterålen
 2. En av vingeflottørene funnet nordvest av Torsvåg
 3. Da flottøren ble funnen
 4. Flottøren funnet av skipper Hareide og mannskapet på «Brodd»
 5. Maskinen landet med ca 100 kilometers fart
 6. Rektor Skattum uttaler seg.
 7. «Strasbourg» skal drive efterforskning omkring det felt hvor flottøren ble funnen
 8. «Strasbourg» ved Fuglø
 9. De sakkyndiges uttalelser
 10. Kaptein Otto Sverdrup
 11. Professor Helland-Hansen – flottøren er drevet mer med vinden enn med strømmen
 12. Tåken skyld i ulykken?
 13. Hullet flottøren
 14. Teorier om tragedien og dens årsak
 15. Forseringen av tåkebeltet lyktes ikke
 16. Gjorde «Latham» vendereis og søkte sydover igjen?
 17. Hvor er ulykken skjedd?
 18. Flottøren beviset for at de er omkommet
 19. ”Observasjonen” av den annen flottør
 20. «Latham»s flottør til Frankrike
 21. Bildet av flottøren bakgården til marineministeriet i Paris
 22. Er del av en flyvevinge funnet i Tromsø-sundet?
 23. Forliset må ha funnet sted nær kysten
 24. Kaptein Doksrøds mening.
 25. Løitnant Gustav Amundsen uttaler seg
 26. Tvil om vrakrestene stammer fra «Latham»
 27. Det var ikke vrakrester fra «Latham»

Funnet av bensintanken på Haltenbanken

 1. En bensintank fra «Latham» funnet utenfor Trøndelag
 2. Hva funnet bekrefter
 3. Tanken losses ved tollboden
 4. Blyantnotatene – ingen meddelelse fra Amundsen
 5. Blyantskriften på tanken
 6. Den første undersøkelse av tanken i Trondheim.
 7. Sjøforklaringen i anledning bergingen holdes i formiddag.
 8. Hvordan nedstyrtningen kan ha foregått
 9. Kom «Latham» forbi Bjørnøya?
 10. Kaptein Høver: ”Tusen løsninger på gåten”
 11. Carsten Borchgrevink om funnet
 12. «Latham»s bensintank til Oslo
 13. Bensintanken videresendt til Frankrike
 14. Bildet av tanken i gårdsrommet til marineministeriet i Paris
 15. Bensintanken et nødsignal fra «Latham»?
 16. ”Funnet” i Skarsvåg

Funnet av den andre bensintanken i Steinsfjorden – Borge i Vesterålen

 1. «Latham»s tank – indskriptionen på de lille messingplate
 2. «Latham»s bensintank underveis til forsvarsdepartementet i Oslo
 3. «Latham»s tank til Sjøfartsmuseet
 4. Den offisielle overrekkelsen til Sjøfartsmuseet i 1930
 5. Sjøfartsmuseets beskrivelse av bensintanken

Funnet ved Skarsvåg – en flottør og en bøie?

 1. En uttalelse av Hjalmar Riiser Larsen.
 2. En uttalelse av professor Helland Hansen
 3. Meddelelsen om indskriptionen: «Latham, Paris» var en gemen løgn

Bjørnøya – rykter om vrakrester etter «Latham» 1933

 1. «Latham»-ryktene holder seg
 2. Er det noe i «Latham»-ryktene? Skipper Mathiesen på «Kvitholmen» bekrefter at man hadde noe på vaen
 3. Hjalmar Riiser-Larsen tror ikke på «Latham»-ryktene
 4. Er «Latham» funnet? av Trygve Gran
 5. Nye teorier om «Latham»
 6. Knut Uksnøys teori om at «Latham» snudde, og brødrene Ertresvåg flyobservasjon ved Bjørnøya
 7. Martin Etresvåg benekter Uksnøys teori
 8. Observasjoner og funn 2002

Sluttnoter

Tilleggsinformasjon

Serie

Svalbardminner

Nummer

47

Publisert

2014

Antall sider

56