48. Ekspedisjoner til Nordaustlandets innlandsis

kr 95,00

Kategori:

Beskrivelse

Innhold

 1. Den svenske nordpolekspedisjon 1872-73
  • Legen Axel Enwall beretter om forholdene på ekspedisjonens vinterkvarter – Polhem
  • Louis Palanders meddelelse til det svenske forsvardepartement
  • «Onkel Adam» og «Gladan» ankommer Tromsø
  • Adolf Nordenskiöld telegrafiske beretning til Oscar Dickson
 2. Oxfordekspedisjonen til Nordostlandet 1924
  • Adolf Hoel forteller om samarbeide med Georg Binney
  • Ekspedisjon seiler med «Polarbjørn».
  • Binneys erfaringer fra turen
 3. Kartlegningen av Nordaustlandets kyster 1928
  • Nye øyer funnet. Adolf Hoel og Rolf Tandberg uttaler seg.
 4. Nordostlandets indre er ganske annerledes enn antatt.
  •  I stedet for en sammenhengende innlandsis er det tre forskjellige isbreer.
  •  Svensk-norsk ekspedisjonleder Hans W:son Ahlmann 1931
 5. Betydningsfulle oppdagelser på Nordostlandet 1931
  • Kartet er blitt forandret på viktige punkter.
 6. Den svensk-norska expedition till Nordostlandet och farvatten däromkring sommaren 1931 av Hans W:son Ahlmann
 7. Oxfordstudentenes ekspedisjon 1935-36
  • Overvintringer på innlandsisen
 8. Nytt land på Svalbardkartet 1938
  • Flykartleggingen av Nordaustlandet
 9. Om tyskerne på Nordaustlandet (Haudegen-stasjonen) og hva de ellers gjorde på Svalbard.
 10. Sos Nordaustlandet – meteorolog Nils Jørgen Schumacher og to svenske glaciologer deltok på den sovjetiske «Ob»-ekspedisjonen 1956
 11. Sommerlig streiftog på Nordaustlandet 1977

Tilleggsinformasjon

Serie

Svalbardminner

Nummer

48

Publisert

2015

Antall sider

56