Print Friendly, PDF & Email

Veiret under polflyvningen

av Jakob Bjerknes
(Morgenbladet 20/6 1925)

Nedenstående artikel var sendt oss dage før bud­skapet om Amundsens tilbake­komst indløp. Artikelen har jo nu i væsentlig grad tapt sit værd, men den vil dog frem­deles læses med en viss in­teresse, ikke mindst når den sammenholdes med Amund­sens egen beretning.

For at polflugten skulde fore­gå under de gunstigst mulige veirforhold – svak vind og mest mulig klar himmel – måtte man avvente en situation, hvor hele området Spitsbergen–Nordpo­len hadde høit lufttryk. Dette indtraf første gang 4de mai, netop som aeroplanerne var færdig montert. Da hadde man høitrykområdet beliggende over pollandet, mens en krans av lavtryk strakte sig rundt omkring det, med de vigtigste uveircentrer over Irland, Nord-Norge, tre i Nord-Sibirien og et over det ark­tiske Kanada.

Denne gunstige situation holdt sig imidlertid ikke længe. Lav­trykket over Nord-Norge vokste sig sterkt og gik nordøstover, idet det skjøv det polare høitryk tilside ned mot Grønland. Den 8de mai før de sidste forberedelser var tilendebragt var lavtrykket kommet så nær polen, at starten måtte frarådes. Et medvir­kende moment, som også måt­te lages hensyn til, var de lokale værforhold på Spitsbergens nordkyst. Nordostvinden, som regjerte fra 5te mai og utover, er rigtignok en godveirsvind både over polarisen og på Vest-Spitsbergen, men på nordkysten hvor den driver luften opover fjeldskråningerne blir veiret over­skyet samtidig som et fint snefald gjør orienteringen fra flyvemaskine meget vanskelig.

For at få klarveir både på vest- og nordkysten, måtte der øst- eller nordostvind til. Det varte længe før denne vilde kom­me. Det blev mest vestlig veir med overskyet like til den 18de mai. Da begyndte omslaget. Et sterkt uveirscentrum som pas­serte Bjørnøya, fik vinden til at dreie østlig på Spitsbergen og bak uveiret kom et høitryksområde som fra Labrador over Grønland bevæget sig videre mot polen. Endnu var det for sterk vind og ikke helt klart på Spits­bergen, men det var god utsigt til at de nærmeste dage vilde bringe en godveirsituationen for flugten. Maskinene blev derfor gjort klar til at starte på kort varsel.

Endnu tre dage måtte man vente indtil veiret var blit helt som det skulde. Høitryksområdet hadde forlængst bredt sig over polhavet og uveiret som passerte Bjørnøya var gåt til Nord-Sibirien, men like til om morgenen den 21de var det alli­kevel gråveir med tidvis snefald i Kingsbay. Årsaken var et litet, lokalt lavtryk som holdt sig hårdnakket over den tunge av varmt vand som Golfstrøm­men sender opover langs Spits­bergen vestkyst. Først den 21de blev der tilstrækkelig øst­lig vind til at drive sneveiret ut i havet, starten om eftermiddagen kunde foregå i strålende solskind fra en skyfri himmel.

Også dagen efter starten val­det klart, men de to på følgende dage 23de og 24de mai var snebygerne der igjen. Før den 24de om morgenen var der dog ingen større forandring. Høitryksområder dækket fremdeles polha­vet så man kan slutte at sneveiret på Spitsbergen neppe har strukket sig langt videre i nord­lig retning.

Rundt omkring polhavet var der tildels temmelig sterke uveir, to over Nord-Sibirien, et ved Alaska, et over Baffins-Strædet og et ved Syd-England. Ingen av disse hadde imidlertid kurs mot polen. Efter alt at dømme har de bevæget sig fra vest mot øst rundt polen i passelig avstand til at la den centrale del av polhavet uberørt. De sibiriske lavtryk har sandsynligvis været de som nådde længst mot nord, så at polen sandsynligvis har hat en let bris i retning fra Alaska mot Spits­bergen.

Den 28de mai har de to sibiriske lavtryk forenet sig til et over Lena-området, lavtryk­ket fra Alaska har bevæget sig indover Nord-Kanada, lavtrykket over Baffins-strædet har nådd henimot Færøerne, mens et an­det er kommet op fra Floridakysten til New Foundland. Det po­lare høitryk ligger uberørt og har utvilsomt vedlikeholdt godveiret over polen.

På Spitsbergen, som også hadde godveir indtil 28de mai, begynder nu et veiromslag. Fra syd trak det op til sne som fort­satte natten over til den 29de, hvorefter det atter klarnet. Det­te sneveir trak videre nordover og har muligens nådd op til po­len et par dage efter. Indtil da, med andre ord fra den 21de til den 29de mai, kan man gå ut fra at veiret på polen har været gunstig.

Jakob Bjerknes.