Print Friendly, PDF & Email

Hva Nobile sa om Roald Amundsen før «Italia»-katastrofen – og etter

før «Italia»-katastrofen – og etter.

Nordlys 28/7-28

Før –

I januarheftet av det amerikan­ske tidsskrift World Work skrev Nobile om «Norges»-ferden en artikkel som i disse dager har ak­tualitetens interesse. Det heter i artikkelen bl. a.:

”Flyvningen over Ishavet fra Svalbard til Alaska var nærmest en fornøielsestur for Amundsen. Da jeg møtte Amundsen, sa han til mig: ”Jeg vil gjerne fly fra Kings Bay til Point Barrow, kan De brin­ge mig dit.” Jeg svarte: ”Ja, det er mulig å gjøre det. Jeg har tenkt på og ønsket å gjøre det, det er enorme vanskeligheter å overvin­ne, men jeg skal overvinne dem.” Dette er omtrent alt som blev sagt.

Kort efter reiste Amundsen på en 6 måneders tur til U.S.A, og da han var ferdig med turen, kom han nonchalant til Svalbard for å reise avsted. Jeg gav ham den eneste makelige lenestol vi hadde om­bord; efter 3 a 4 dagers naviga­sjon satte jeg ham av i Teller. Me­re eller mindre ”en fornøielsestur for Amundsen! Men hvad mig angår, var turen resultatet av et langt og hårdt arbeide både hvad stu­dium og arbeide angår, det beste i bevis på hvad vilje formår efter årelang erfaring og eksperimentering.

 I videnskapsakademiet i Leningrad aftenen før vi fløi fra Russ­land til Svalbard – absolutt den farligste del av vår flyvetur – sa jeg følgende: ”Vårt foretagende har en dobbel hensikt, en videnskapelig forskningsekspedisjon, som jeg overlater til Amundsen og en aeronautisk bedrift, planlagt av oss italienere, og for hvilken jeg alene; overtar ansvaret!” Dette er aldri blitt benektet. – Men efter turen, da man fikk se at der ingen vitenskapelige undersøkel­ser var gjort på grunn av Amund­sens absolutt likegyldighet for sin del av arbeidet, da hendte det utrolige – Amundsen forsøkte å til­vende sig æren for den aeronautiske del! Forsøket var ikke lett å få til. Luftskibet var et italiensk arbeide, alle forberedelser til tu­ren var gjort av italienere, all risiko blev båret av italienere. Føreren var italiener – den samme mann som hadde planlagt, konstruert og bygget luftskibet. La oss en gang for alle slå dette fast.”

Efter –

I skjærende kontrast til denne infame nedrakning av Roald Amundsen står følgende klisne panegyrikk, som Nobile i disse dager har sendt ut. – Hør bare:

Oslo: Nobile har fra «Citta di Milano» utsendt et telegram i an­ledning av Roald Amundsens 56-årige fødselsdag. Heri heter det blandt annet:

Jeg beundret hans utholdenhet, hans viljestyrke, hans ungdommelige begeistring. Erobringen av Sydpolen, Nordvestpassasjens gjennem-seiling, det første forsøk på å nå Nordpolen gjennem luften og ferden fra Svalbard til Alaska er bedrifter som for alltid vil bli uforglemmelige i polforskningens historie (!) og kaster glans over Roald Amundsen og den norske nasjon. Efter det store foretagende hvortil jeg var knyttet som en begeistret medarbeider (!) hadde han erklært at hans karriere som opdagelsesreisende var slutt. Skjebnen har i stedet villet, at han skulde avbryte sin velfortjente hvile og i stedet reise for å undsette sine gamle italienske kamerater (!) med hvem han ifjor fløi over Nordpolen. Hans generøse og noble hensikt blev gjort med den umiddelbarhet som kjennetegner en overlegen sjel. På hans 56-årige fødselsdag uttaler jeg av alt mitt hjerte opriktige håp om at Gud vil gi oss den glede å se ham vende tilbake til sitt folks kjærlighet og verdens beundring.

*

Hvad skal man si om en slik tvetunget person! Sproget blir virkelig fattig når det gjelder å gi den rette karakteristikk av fyren.