Print Friendly, PDF & Email

Fritz G. Zappfe – et minneord

Fritz G

                               Fritz G. Zapffe – et minneord

Nordlys 4/7-1956

Apoteker Fritz G. Zapffe dø­de mandag ettermiddag på Troms og Tromsø sykehus. Budskapet om hans bortgang vil bli mottatt med sorg i vide kretser, og for oss tromsøvæ­ringer vil det føles som om noe mangler i bybildet når vi ikke lenger finner apoteker Zapffes ranke og elegante skikkelse i våre gater.

Fritz G. Zapffe var født i Larvik 9. oktober 1869, men al­lerede i 1894 kom han til Tromsø som farmasøyt, og si­den 1915 har han vært apote­ker og innehaver av apoteket Nordstjernen, inntil han trakk seg tilbake for få år si­den.

Det var nesten symbolsk at hans apotek bar navnet Nord­stjernen. Fritz G. Zapffes hu har alltid stått mot nord, mot polaregnene. Alt i unge år ble han en av Roald Amundsens gode venner, et vennskap som varte helt til polarheltens død i 1928. Gjennom alle år var han Roald Amundsens faste kontakt i Tromsø, hans rådgi­ver og støtte under alle hans ferder til arktiske strøk. Men han nøyde seg ikke bare med å være rådgiver. I 1925 slo han følge med Amundsen nordover og deltok i hans Svalbardekspedisjon 1925-26 som material­- og proviantforvalter.

Zapffe syslet også med pennen både som medarbeider i Morgenbladet og som forfatter, bl. a. har han gitt ut en bok om vår store polarforsker: ”Roald Amundsen, mitt samarbeide med ham”.

Zapffes store interesse ved siden av polarforskningen var turnsaken. Hva han har utret­tet for denne sak kan vel vanskelig uttrykkes bedre enn med de ord overturner Helge Hansen skrev om ham i Tromsø Turnforenings jubileumsskrift i 1937: ”For 51 år siden deltok Zapffe i det 1. nasjonale turnstevne. Han er i dag et fast medlem av Norges veterantropp, og han har bevist at turningens verdi varer langt utover de sprekeste ungdomsår. Han er en av de foregangsmenn som har gitt Tromsø Turnforening et godt og solid grunnlag”.

Og ingen har vel som Zapffe bevist gyldigheten av disse ord. Inntil for ganske få år tilbake deltok han aktivt som turner. Bl. a. var han i 1949 – samme år som han fylte 80 år – med under Lingiaden i Stockholm, og to år senere deltok han i en turnparade i forbindelse med turnlokalets 50-årsjubileum. For sin innsats for turnsaken var Zapffe hedret med Norges Turn- og Gymnastikk forbunds fortjenstmedalje i sølv og gull. Han var også ridder av St. Olavsorden.