Print Friendly, PDF & Email

Skipper Hjalmar Brevik forteller

Mannen som skjøt de første moskusokser på
Øst-Grønland

(Dagsposten 10/9 1931)

En gammel kjendt ishavsfarer, skipper Hjalmar Brevik, ophol­der sig for tiden i Trondhjem, hvor han får pleiet nogen for­frosne fingre. Han er nu henimot seksti år og har faret på Isha­vet siden han var tolv. Det er Hjal­mar Brevik som har skudt de første moskusokser, som norske fangstfolk bragte hjem fra Øst-Grønland.

– Det var i 1898, fortæller Bre­vik, at jeg var med «Anna», skip­per Næsø, av Tromsø. Vi seilte fra Tromsø til Kvitsjøen – der var det storm og sørpe og ingen fangst. Så fulgte vi Nordisen til Hopen Island, fik nordostkuling og seilte videre til Vesterisen og Jan Mayen. Så satte det ind med stiv sydostkuling og skodde. I flere døgn virret vi om uten å få en observation, fuldstændig i vild­rede om hvor vi befandt os. Plud­selig fik vi se en høi kyst tre kvartmil av os og vi kom så vidt klar av land. Skodden lettet, så skipperen ”fik sola” – og så viste det sig at vi var ret utfor Claveringsfjorden på Øst-Grønland. Vi gik ind fjorden og had­de siden bra fangst. Vi skjøt således 96 hvalros, 56 bjørner og 1 polarulv. Mens jeg var på land for å drive jagt, fik jeg se nogen rare dyr som jeg ikke hadde set make til før – om det var sau el­ler gjeit eller ku visste jeg ikke, men jeg la an og pæljet ned fire stykker. Det viste sig at være moskusokser – de første norske fangstfolk har fældt på Øst-Grønland.

I samtalen kommer ind på Ishavet i sin almindelighet – og på Lars Hansen og hans forfatterskap. – Det sidste har Hjalmar Brevik lidt av hvert å si om, som den reali­teternes mand han er. Men Lars Hansens skildringer er all right for så vidt som Ishavet er hårdbart og mangfoldig ….

– Og Beisaren, helten i så mange av Lars Hansens skildrin­ger – kjender De ham?

– Skulde mene det! Han heter egentlig Bernt Jørgensen og er født i Malangen. Nu er han vel noget slikt som 63 år.

– Lever han?

– Jøss da, han bor nu på No­vaja Semlja sammen med samojederne, han har bodd der i mange år nu.

– Så kan han vel være død forlængst for alt en vet….?

Hjalmar Brevik ryster på ho­det som den fatalist han er:

– Han Beisaren dør aldrig sottedøden. Og han er en støvandes kar som kommer ned på beina kor gæli det går. – Ishavet får nok ikke has på han!

*

Var det gammelnorske runeskrifter fangstmennene fant på Kap Mary på Øst-Grønland i 1901?

(Nordlys 16/9 1931)

I forbindelse med «Heimen»s ankomst til Trondheim etter å ha brakt Finn Devolds ekspedisjon til Grønland, blev det nevnt at «Heimen» var den første skute som er gått gjennem isen mellem 61 og 65 grader.

Skipper Hjalmar Breivik fra Tromsø, som nu bor i Trondheim, oplyser i den anledning til Adres­seavisen at «Heimen» slett ikke var den første skute som gikk gjennem isen inntil Sydøst-Grønland.

I 1907 var jeg fører av jakt «Gu­rina» av Tromsø, og vi var da i Stredet på fangst. Vi tenkte oss inn til Angmagsalik, men lå langt syd, og da vi kom inn i isen blev vi liggende fast i flere dager og drev sydover. Vi kom under land syd for Umivik, og drev fangst der og videre nordover langs kysten. Senere var jeg inn til kysten der flere ganger med «Aurora» og gjorde god fangst. Og det er flere enn meg som har vært der, og jeg var ikke den første. Skipper Grø­dal i Tromsø var på fangst der med «Søstrene» i 1902. Sydøst-Grønland er slett ikke noe frem­med distrikt for oss. Vi har faret der overalt fra Lindennowfjorden til Angmagsalik, og de fleste år var det lett å komme gjennem isen der, delvis lettere enn lengere nord.

Samtalen kom inn på de forskjel­lige ferder Brevik har vært med på, og han forteller om den gang han forliste med «Norrøna» av Ålesund under Claveringsøya på Øst-Grønland. Det var i 1901, og Brevik var den gang med som skytter. Skuten blev skruet ned, og mannskapet reddet sig i land, uten proviant, men et par geværer had­de de. I flere døgn sov de under båten, og de opholdt livet ved å skyte hare. Men usaltet harekjøtt kokt i kaffekjelen blev ensformig kost, og de var glade da de fikk øie på «Sleipner» og blev berget.

Men den gang så jeg noe som jeg senere ofte har tenkt på, forteller Brevik videre. En dag mens vi lå der, forlist, gikk Hans Nøste og jeg en tur for å se efter vilt. Et stykke fra stranden reiser det sig en slett fjellvegg, og da vi gikk langs med fjellet der, opdaget vi at der var innhugget tegn og bok­staver i fjellet. Vi stanset og så på dette lenge, og fant at det var en hel lang innskrift tydelig gjort av menneskehender. Men bokstave­rte og tegnene forstod vi ikke. De var hugget dypt inn i fjellet, og måtte være meget gamle, og kun­de ikke opdages uten man stod li­ke inn til.

Vi talte endel om dette merkeli­ge fund; men forstod ingenting av det, og så blev det ikke gjort mer med saken. Lang tid senere kom jeg til å se noe som kaltes runebokstaver avbildet, og da slo det mig med en gang, at dette var ak­kurat samme slags tegn som jeg så i fjellveggen på Kap Mary i 1901. Dette er nu min tro, men jeg er ingen videnskapsmann og for­står mig ikke på slikt. Men at teg­nene eller bokstavene var innhugget i fjellet der, og at de lignet på det som jeg har sett avbildet som runer det kan jeg forsikre. Og om jeg kom bort igjen til Kap Mary skulde jeg med en gang ha funnet innskriften igjen, det er jeg aldeles viss på. Den var hugget så kraftig inn i den hvite fjellveggen tier på den ytterste pynten ut mot havet, at den vil stå der i alle tider.

Så langt Brevik. Er det atter et vidnemål om de gamle nordmenns ferder på Grønland som er å finne på Kap Mary?

Som bekjent er det tidligere funnet gammelnorske runeinn­skrifter både på Syd-Grønland og Vest-Grønland, helt nord til Kap York.