Print Friendly, PDF & Email

Hundekjøring og isbjørnjakt i arktiske egne

av Arvid Staksrud
(Hadeland 1923)

Det var en underlig samling av bikkjer, vi mønstret inne på isen, da vi i slutten av mars 1913 endelig hadde fast presset os inn så langt mot land på vestkysten av Spitsbergen, at vi kunde nå fast grunn. Den ældste i skaren var en snehvit og vakker, men gigtsvak og gammel samojed, som hadde fulgt Walter Wellman da denne forsøkte at nå Nordpolen pr. styrbart luftskib. De to næste i størrelse som i anseelse – ja i sidste henseende, måtte de vel sies at stå foran – var ”Stormo” og ”Lucie”, født på «Fram» under sydpolsturen. Forøvrig var der elghunder, finnehunder, fuglehunder og så endel bastarder, som tro mot sin slegt, kunde overraske os med de merkeligste påfund.

Da de uundgåelige slagsmål var utkjempet, viste dette sammensurium, som vi i mangel av noe bedre og mere ensartet hadde måttet nøie os med, sig at trække meget bra sammen.

Hundekjøring var for mig noe nytt. På vore tidligere innlandsturer hadde vi selv måttet agere trækdyr. Men min næstkommanderende (Daniel Nøis) var en gammel overvintrer og hundekjører med erfaring fra utallige vinterturer gjennem sne, storm og frost.

Så bar det da nordover med en skiløper i spissen, derefter fire hundeslæder med 5 hunder foran hver og så 20 rensdyr dels med slæde dels med pulk.

Allerede første morgen syntes jeg synd på hundene. Mens vi nød vor frokost, og rensdyrene gnasket i sig den evindelige mose, måtte hundene pent stå og se på. En trækhund får nemlig mat kun en gang om dagen, og det er efter endt arbeide når man er kommet i leir. Dette kan jo synes hårdt, men det er en erfaring, alle tiders hundekjørere har gjort, at en hund ikke trækker på full mave, og da får man bøie sig for den.

Et par av hundene som ikke tidligere hadde vært på langtur, var særlig misfornøide, men de vente sig snart til langreisens lov. Denne skik er vel også en psykologisk forklaring til trækhundenes rasende utålmodighet efter at komme videre, altid videre.

Når man skal starte efter hvil er der en koncert, som vilde forfærde alle verdens radioter. De bikkjer, som kan gjø, kan enda gå an, men når grønlandshunden, som ikke er så kultivert at han har lært så moderne sangkunst, sætter i sit ulvehyl, da er det som avgrundens ånder skulde være kommet op i gjennom isdækket for at istemme sin klagesang. – Trækhundenes nattlogi er et hul i sneen som de selv må grave sig, og som erfaring har lært dem at lægge akkurat passe my arbeide på efter kuldegraden og vindstyrken. Efter snefald og storm kan det hænde, at man om morgenen kun ser det hvite snetæppe, og når man så synger ut sin morgensang, spretter bikkjetultene som spøkelser op fra sine hull.

Opover mot indlandsisen var det et stadig slit med at hjælpe hundene – de blir let utålmodige og gir sig over når det går tungt. Og nedover igjen var det det samme slit; men nu for at holde igjen. Bikkjene sætter uten betænkning utover de bratteste styrtninger – de mener vel at mennesket også skal være til noe nytte og ikke bare sitte som et påhæng.

Vidden er deres rette plass, og har de her et spor at følge, selv om dette er gammelt og helt umerkelig for menneskelige øine og sanser, ja da kan de sætte op en fart og sluke kilometere næsten som et moderne befordringsmiddel.

Den største vanskelighet og fare, når man skal op på indlandsisen, er sprekkene i bræen. Selv om veien sees og vælges med den største omhyggelighet, kan det ofte være uundgåelig at passere et sprekkebelte med revner på optil en meter og så dype at et fald nedi vilde være døden, hvis ikke et tyndt taug holdt en oppe. At spænde fra bikkjene før hver sprekk, vilde være altfor tidsspildende. Man holder dem igjen, haler slæden like indtil, slipper så bikkjene over, hvorefter slæden ved folkenes hjælp kjøres over. Men meget ofte blir en hund hængende igjen nede over dypet, holdt oppe av dragstjerten som er fæstet i træksælen. – Det hændte på en av turene, at en stor og tung lawraksetter faldt nedi, og da vi skulde hale den op igjen, så vi at træksælen holdt på at falde av den.

Det måtte være instinktet som tilsa den at hænge urørlig stille, indtil en av os, og dette faldt på mig som den letteste, blev firet ned til den og fik tak i den. Men efter den dagen forlot den sin gamle herre, som den hadde fulgt tre vintre deroppe, og sluttet sig til mig. Var jeg foran drog den, så den lå flat på isen, men var jeg bak, var den til stadig ærgrelse for sin kjører, da den uavladelig vendte sig for at se, om jeg var med. – Med hensyn på jagtlysten var der stor forskjel på vore bikkjer. Elghundene og finnehundene samt bastarder av dette blod, var som gale når de merket, at bjørn eller rensdyr var i nærheten. Ja endog de enslige sælhunder, som hadde pustet sig hul op gjennem den metertykke is på fjordene, opvakte en vældig jagtiver hos dem. Fuglehundene kunde gjøre de mest forbausenede avstikkere med slæden når en rype flakset op ut til siden. Kun de to sydpolfarere var helt uinteressert i alt hvad jagt angik, undtagen når det da, gjaldt at fortære bytter, for da var de rene mestere.

Min første isbjørnjagt kom uventet og overraskende.

Jeg kjørte i spidsen for karavanen nordover en lang fjord, bak på slæden hadde jeg en fangstmand, som hadde en hel del bjørne på samvittigheten. Pludselig begynder hundene at bli rabalske; de vil absolut bryte tvert av fra vor kurs. Kikkerten, kommer frem og snart opdager vi en hvit tult som bevæger sig langt bortpå isen. Da vi har bruk for fersk mat, beslutter vi at prøve jagtlykken. To hunder blev sluppet, og jeg følger efter på ski.

Snart ser jeg at det blir vanskelig at indhente losen før den når land. Fangstmanden, som imidlertid har fulgt efter med slæden, foreslår at vi skal kaste av en del av lasten, og kjøre indpå med hundene. Og så bærer det med en svimlende fart henimot bjørnen og de to bikkjer som gjør alt de kan for at steppe den. Men dette er ikke så let, da vi her har spræk ungbjørn for os. På et par hundrede meters avstand ser vi at losen har stanset bak en høi isblok, av og til ser vi en hund ut til siden, og vi skjønner at bjørnen har stanset i skjul av blokken, og med ryggen til denne forsvarer sig mot bikkjene.

Eftersom vi nærmer os, synger vårt forspand op, og vi gjør fortvilede forsøk på at stanse den vilde jagt.

Men dette er ikke lett. Vore komager er nemlig uten hæler og meget glatte og at få væltet kjælken under denne fart er meget vanskelig. På en femti meters avstand ser vi så en snehvit kjæmpe dukke op på toppen av isen, og med et frygtelig brøl gir den tilkjende at den nok ikke vil overgi sig så let.

I farten klemmer jeg av et skud fra slæden, og enten det nu er smelden eller lufttrykket eller begge dele i forening som forbløffer bikkjene så gjør de en liten stans. Og straks er fangstmanden av og velter sleden, så losen vor stanser.

Jeg kommer mig op igjen i en fart og gir den vrede bamse en kule fra tredve mesters hold, så den slår en mægtig kolbøtte ned fra sit utsigtstårn. Jeg vil straks styrte frem; men fangstmanden skriker advarende, og vi nærmer os forsigtig for at se hvad der foregår bak storisen. Her ligger kjæmpen og sparker efter bikkjene hver gang disse er altfor nærgående, og bjørn og bikkjer er så om hverandre at det er vanskelig at få gitt den dødsskuddet. Gå ikke for nær, sier fangstmanden, den kan enda ha kraft til at kaste sig mot en ny fiende.

Og først efter tre skud, et med karabinen og to med browningen har vi fåt avlivet isviddens kjæmpes. –

Men ikke alle isbjørnjagter har et så spændende forløp. Vore tre næste bjørner faldt alle på en meget ordinær, og jeg skulde tro den vanlige måte. Med en tre-fire gode bikkjer nærmer man sig i ro og mak, til man er på passelig skudhold.

Det hele var så enkelt og liketil, at jeg for min del ikke syntes det var noe sport i det, og derfor lot de andre skyte.

Men kanske dette var fordi jeg var blit overlegen på grund av min første jagt. Men et mener jeg er sikkert: Er der ikke vand i nærheten så bjørnen kan redde sig i dette sit andet element, så er den absolut prisgiven en jæger med et par gode hunde.

Det var næsten vondt at se, hvordan dette mægtige dyr blev stanset av de iltre hunde, som sat i bakparten på den, hver gang den forsøkte at flygte. Når den så snudde sig og slog omkring sig med sine armer, sprat bikkjene omkring, son om bare lufttrykket av eget var nok til at kaste dem unda.

Og godt var det; thi hadde klørne fåt tak i bikkjepelsen så hadde det nok blit – farvel verden.

– –