Print Friendly, PDF & Email

Sturt Håkon Myhre

(Tromsø 4/2 1932)

En kjent skikkelse i byen, og særlig på havna da, stuert Håkon Myhre, runder de 60 idag. Ishavsmann har han vært all sin tid, og ishavsmann vil han alltid vedbli å være. Han er av den gode gamle skole, stø og pålite­lig, grei og beit frem. Sjøen har han satt sin lid til fra han var neven stor, og knapt nok konfir­mert var han allerede «mann» på Ishavet med «Diana» av Tromsø. To fangstsesonger fulgte han «Diana», derefter var han med «Anna» av Hungeren, så med «Lykkens Prøve» og derefter med Zachariassens «Victoria» i 1904, 1905 og 1907 og 1910. I hele seks år var han med en svensk gradmålingsekspedisjon og i et år med en russisk. Så fulgte han «Sulitjelma» i tre år og «Fridtjof» i et, – i mellemtiden hadde han en interessant og begivenhetsrik tur over innlandsisen med fyrsten av Monaco. Det var i 1900. Dessuten har han overvintret fire år på Spitsber­gen, var bl. a. med engelskmennene i 1907– 08. Han hadde så en tur med «Ringsel», og har fra 1928 vært vel forankret ombord i «Isbjørn», som han bl. a. fulgte på den begivenhetsrike tur til Kvitøya og ifjor med en fransk ekspedisjon.

Ja, det blev nu bare en usam­menhengende opramsning det he­le, men det gir allikevel et godt billede av fangstmannens omskiftende liv. Myhre er selvsagt spekket med oplevelser og inn­trykk fra alle disse sine ferder, fra seilskutenes dager og inntil den nu tipp-topp moderne «Is­bjørn», og nye oplevelser vil sik­kert komme til, for han er ennu en sprek kar, som sikkert ikke vil legge årene inn på lenge.