Print Friendly, PDF & Email

Ove D. Ellingsen Høegh

Ove Dines Ellingsen Høegh

Skipsfører Ove Dines Ellingsen Høegh, født 13. april 1835 på Sortland i Vesterålen – død 23. november 1894 i Tromsø.

Høegh gikk til sjøs som 14 års gutt fra Bergen. Han fór som styrmann med kapteinene Albrechtson og Wilh. Holmboe. Han ble først i 60-årene fører av parkettbåten, skonnerten «Ariel», som fikk navnet «Andenes», og gikk på Middelhavet for rederi i Tromsø – hovedreder P. Hanssen & Co.

I 1871 ble Høegh fører av briggen «Peter», som han hadde til han ble ansatt i Tromsø Amts Dampskipsselskap. Selskapet sendte han i 1875 til Trondheim og tilså bygningen av D/S «Senjen. Dette skipet førte han inntil han i 1894 var å tilså bygningen av D/S «Trondenæs». Skipsfører Ove Dines Ellingsen Høegh døde høsten 1894.