Print Friendly, PDF & Email

Ole Iversen Grødahl

Ole Iversen Grødahl  

Ole Iversen Grødahl var født 30. juni 1850 på Nordmøre. Som unggutt begynte han å fare på Nord- og Østersjøen, inntil han i 1871 kom til Tromsø.

Han tok styrmannseksamen i 1877. I 1878-79 førte Grødahl jakten «Fidentia» på torskefiske ved Spitsbergen. I 1880 – 81 førte han skonnerten «Olaf». I 1882 opphørte torskefisket helt ved Spitsbergen. Grødahl begynte nå med alminnelig ishavsfangst. Førte en tid skøyten «Fiskeren». Så noen år jakten «Haabet». Deretter i 5 år jakten «Grønland» og senere galeasen «Søstrene» i 19 år. I de siste årene drev Grødahl for det meste fangst i Vestisen og ved Øst-Grønland, delvis inne i fjordene, og gjorde gode fangster av hvalross, bjørn m. m. Grødahl var visstnok den første som førte levende moskusdyr fra Grønland over til Norge.

I året 1882 giftet Grødahl seg med Therese, født Paulsen. De hadde i ekteskapet 5 barn, hvorav 2 døde som små. En datter døde da hun var voksen. Sønnen Oskar Grødahl, som også var en kjent ishavsskipper, døde ved et ulykkestilfelle under fangst i Vesterisen sommeren 1925. Den siste gjenlevende av Grødahls barn er sønnen Theodor som i en årrekke har vært ishavsskipper.

Ole Grødahl døde 30. mars 1922.

Grødahl var en lun, rolig og bramfri mann, men var kjent som en mann der turde våge noe og kom frem hvor en annen syntes risikoen var for stor til å våge et forsøk.

Elling Carlsen: Optegnelser fra den østerrikske – ungarske polar-ekspedition

Adolf Hoel: Nordnorske fangstfolk som geografiske oppdagere og forskere i de arktiske egne. 

 Gunnar Isachsen: Ishavsfolk og ferder.