Print Friendly, PDF & Email

Ole Adolf Alvig

Ole Adolf Alvig Ole Adolf Alvig født 3. januar 1863 i Haugesund av foreldre Peder Olsen Alvig og hustru, født Kristin. I sin ungdom reiste han til sjøs med større seilskip, men måtte etter få års forløp oppgi sjøen da han pådrog seg et knekk som han mintes så å si hele livet. Etter å ha sluttet sin sjøfart, begynte han på Hauges skipsverft, hvor hans far var ansatt som formann. I 80-årene fikk hans far ansettelse ved Tromsø skipsverft. I de følgende år ble det på verftet bygget en hel del større og mindre fartøyer, blant andre den kjente ishavsjakten «Berntine» som var et ualminnelig pent og velseilende fartøyet.

I 1893 reiste Alvig tilbake til Haugesund hvor han fikk utdannelse i tegning m. v. til skipsbygging.

Hans første tegning var av den vakre sluppen «Malygen», som ble bygget i Tromsø. Ved utstillingen i Tromsø 1894 fikk Alvig sølvmedalje for sine utmerkede tegninger. Senere utførte han en rekke tegninger av skip såvel til Russland og Sverige. For disse tegningene fikk Alvig flere diplomer. I den tiden han var verftsmester ved verftet, bygget de bl.a. det lille fiskedampskipet «Kjølva».

 Da faren ble så gammel at han ikke kunne greie med alt alene, ble Ole Alvig byggmester. Denne stillingen hadde han til 1907 da han sluttet etter 25 års tjeneste.

 Alvig startet for egen regning et verft, det senere Tøllefsens verft, som han bestyrte til sin død i september 1912. Etter hans død overtok sønnene Oskar og Georg verftet som de drev til Georg døde i 1916.

Alvig ble gift i 1886 med Johanna, født Olsen. De hadde 5 barn, 3 sønner og 2 døtre. Sønnene Georg døde sommeren 1916, Oskar døde i 1924, mens han førte det store dampskip «Bessa», som den gang visstnok var Norges største lastedampskip. En datter døde i ung alder og en annen ble gift i Oslo. Den yngste sønnen ble ansatt som skipsingeniør i Amerika.