Print Friendly, PDF & Email

Morten A. Ingebrigtsen

Morten A. Ingebrigtsen

Morten A. Ingebrigtsen født i Malangen 1848. Han begynte i sin ungdom som fisker, og deltok også i torskefiske ved Spitsbergen. I 1882 kjøpte han jakten «Hvitfisken», som da var ganske ny. Den var bygget i Kristiania 1879. Med dette fartøy drev Ingebrigtsen i en årrekke fangst, særlig botlenose – og hvitfiskfangst i Spitsbergens fjorder. I 1892 kjøpte Ingebrigtsen hvalfangerdampskipet «Skytten» og begynte nu hvalfangst for egen regning. Han solgte «Hvitfisken» til brødrene Svendsen, som fortsatte med samme slags fangst, som fartøyet  tidligere hadde vært benyttet til.

 

Ingebrigtsen var heldig som fangstskipper, såvel mens han førte «Hvitfisken», som senere på hvalfangst med «Skytten».

I 1899 førte han en svensk vitenskapelig ekspedisjon til Bjørnøya. Han drev hvalfangsten fra stasjon i Troldfjord på Rolfsø til 1903, og flyttet senere til Bjørnøya og drev derfra i noen år. Senere har han vært bestyrer av hvalstasjon i Syd-Afrika. Etter noen års virke der kom han hjem og slo seg ned som privatmann i hovedstaden. Under sin ishavs-og hvalfangst bodde Ingebrigtsen i Tromsø hvor han eide to gårder. Før han begynte i Sydhavet, flyttet han med familien sydover og solgte sine eiendommer.

Årene 1923-25 var Ingebrigtsen atter oppe på Spitsbergen for å drive hvitfiskfangst med leid fartøyet, men var meget uheldig med hensyn til fangsten. lngebrigtsen var en usedvanlig ivrig fangstmann, og med sine svære legemskrefter tok han ofte riktige «skippertak».

Ingebrigtsen hadde 5 barn, 4 gutter og 3 piker. Den eldste sønnen Andreas drev hvalfangst i Sydhavet.

Ingebrigtsen var et meget aktivt medlem av Tromsø Skipperforeningen, og var blant annet formann i skipperforeningens sjømannskasse fra den var stiftet og til omkring århundreskiftet