Print Friendly, PDF & Email

Ludvig B. Sebulonsen

Ludvig Bernhard Sebulonsen født 25. november 1846  i Andersdal i Ramfjord. Han begynte å seile som kokk på bankfiske. Den første ishavsturen var i 1864 med jakten «Elise». De tre følgende år med jakten «Haabet», og som harpuner med sistnevnte fartøy de neste 6 år. I 1876-78 reiste han med forskjellige fartøyer. I 1879 reiste han med sluppen «Isbjørnen» som var leid av engelske herrer.

I 1883 førte Sebulonsen skonnerten «Andenes» og i 1884 jakten «Elida», som han hadde anpart i. Senere førte Sebulonsen «Lykkens prøve», som han eide sammen med konsul A. Aagaard. Dette fartøyet ble i 1904 solgt til Russland. I 1906 var Sebulonsen islos med fyrsten av Monaco. I 1907 harpuner med D/S «Victoria». Sebulonsen sluttet med ishavsfarten i 1916.

Sebulonsen ble gift 28. oktober 1870 med Anne Margrethe. Ekteparet hadde 9 barn, 5 gutter og 4 piker. 2 av sønnene døde i ung alder. En omkom i Nordsjøen l. juledag 1904, 21 år gammel. Den nesteldste sønn, Søren, reiste en tid sammen med sin far. Han fikk senere ansettelse i T F D S, først som styrmann og så senere som fører, en stilling han hadde til sin død i 1915. Den yngste sønn har også hatt ansettelse i TFDS i en rekke av år. Av døtrene reiste tre til Amerika.

Ludvig Sebulonsen døde 3. desember 1921.