Print Friendly, PDF & Email

Kristoffer Meier Eriksen

 

Kristoffer Meier Eriksen født l. mars 1878 i Langesund (Karlsøy herred) av foreldre Johannes Berge Eriksen og hustru Anna. Eriksen begynte som 13 års gutt å fare på Ishavet. De første årene reiste han som kokk for skipper Søren Kræmer, følgende år for Sivert Botolfsen. Så fortsatte han noen år som fangstmann og harpuner til han begynte som skipper. I 1900 ledet Eriksen en russisk fangstekspedisjon. Han var en av de første nordlendinger som begynte å fare fra Ålesund.

Fra 1902-13 førte han den lille kutter «Johs. Backe». Han gjorde som regel gode fangster og kjøpte i 1913 M/S «Vea» som han førte til 1917. Han kjøpte da M/K «Olaf» som hans bror ble fører av. Eriksen hadde selv leid M/K «Fakstind» til fangst samme året. Dette året ble «Vea» og flere fartøyer torpedert i Ishavet av en tysk ubåt. I februar 1920 gjorde Eriksen en heldig ekspedisjon til Bjørnøya, med arbeidere og kullast hjemover. – I mars tok Eriksen ut på samme slags tur, også denne gang med M/K «Olaf». –  Fartøyet fikk på hjemreisen en orkan av S. W., og skipet antas forulykket den 22. mars med både passasjerer og besetning. Senere ble det på Finnmarkshavet funnet noen vrakrester, som antas å være av det forulykkede fartøyet. Foruten besetningen var det 37 arbeidere ombord. Eriksen var gift 26. oktober 1905 med Ida, født Johnsen. Han etterlot seg 6 barn, hvorav 3 fremdeles var ukonfirmert.