Print Friendly, PDF & Email

Karl Nicolaisen

(Nordlys 22/12 -1969)

En kjent skikkelse i byen, ishavsskipper Karl Nicolaisen er død, 62 år gammel.

Kalle som han til daglig ble kalt, hadde helt fra sine guttedager sterke interesser for polarstrøkene, og alt som 15 års kar la han ut på ishavstur. Senere ble det mange turer, hvorav ca. 25 år som skipper.

I 1930-årene var han bl. a. med «Quest» som førte den franske grev Michard og hans ekspedisjon til Grønland. Mens ekspedisjonen overvintret i forskerøyemed, lå Kalle for seg selv som fangstmann. Da grev Michard senere sendte en ny ekspedisjon med bl. a. deltakelse av norske vitenskapsmenn til Grønland, var han skipper på «Ringsel» som hadde oppdraget.

Karl Nicolaisen var eier og skipper av bl. a. «August Jakobsen» og «Ringsel».

Ellers har han bak seg flere overvintringer som fangstmann på Grønland og Svalbard. Tre skikkelige forlis, som han selv uttrykte seg, har han vært med på.

Mange opplevelser, gode og vonde, har han hatt, og han er omtalt i flere bøker som en uforferdet, djerv og grei kar på sjøen og i isen.

Umiddelbart etter frigjøringa i 1945 forliste «Ringsel» under transport av byggematerialer til Finnmark. Ellers dreiv han med «Polarheimen» bankfiske og oppsynstjeneste sammen med en svoger som også var medeier i fartøyet.

Godt humor hadde han, og en god beretter var han. – En koselig kar med en stor bekjentskapskrets, som nok vil savne ham.