Print Friendly, PDF & Email

Kaptein Hjalmar Jensen

(Nordlys 12/6 1945)

Kaptein Hjalmar Jensen døde plutselig i går formiddag av hjerteslag.

Hjalmar Jensen har i de senere år hatt en dårlig helse, og sannsynligvis har han ikke klart den sterke påkjenningen som brannen på Solstrand måtte være for ham.

Kaptein Jensen var født i Tromsø i 1880 og ble således 65 år gammel. Som så mange andre Tromsø-gutter reiste han på Ishavet så snart han var kommet til skjells år og alder. I 20-års alderen overvintret han for første gang på Spitsbergen i 1900 i Bellsund sammen med skipper Johan Hagerup. Senere var han 2 år sammen med Beisaren i Storfjorden og et år med Petter Trondsen også i Storfjorden. Han eide også en tid en ishavsskute, innkjøpt fra Holland, som han drev ishavsfangst med.

I 1910 begav Hjalmar Jensen Ishavet i det han det året ble ansatt som styrmann i T.F.D.S. I 1915 ble han forfremmet til skipsfører og førte flere av selskapets skip til han i 1928 av helbredshensyn måtte gå i land og ble ansatt som tilsynsmann ved selskapets bunkerstasjon og lager på Solstrand.

Kaptein Hjalmar Jensen var en førsteklasses sjømann, traust og solid, stille og bramfri i all sin ferd. En real og renhårig skipper, avholdt av mannskap, kolleger og passasjerer og alle som lærte denne beskjedne og prektige sjømann å kjenne.