Print Friendly, PDF & Email

Johannes L. Larsen

Johannes L. Larsen  

Johannes L. Larsen var født ved Rystrømmen i Tromsøysund 13. mars 1866.

Allerede som ung gutt begynte han sitt virke på sjøen som fisker, og til dels som fangstmann. Han reiste i endel år ute på langfart. Larsen tok styrmannseksamen i 1893, og reiste senere stadig på Ishavet. De første årene som styrmann og senere som fører. Han førte følgende fartøyer: Jakten «Grønland» fra 1898 til 1901, D/S «Victoria» fra 1902 til 1904, jakten «Håbet» fra 1905 til 1907. Dessuten førte han leilighetsvis også andre fartøyer. Jakten «Håbet» eide han og førte for egen regning. Larsen var i en årrekke medlem av Tromsø Skipperforening, derav endel år formann. Han var også i de siste årene medlem av bystyre og formannskap samt andre kommunale verv.

Høsten 1907 reiste han som fører av D/S «Frithjof» da denne ble sendt ut for å lete etter «Laura». Han omkom ved «Frithjof»s forlis ved Kap Langanes ved Island den 5. oktober 1907.