Print Friendly, PDF & Email

Johannes Kurø

Johannes Persen Kurø

Johannes Persen Kurø, finnlender. Han førte i 1866 jakten «Viktoria», som eides av A. Jensen, Hammerfest. Da Kurø ikke kom hjem i løpet av september måned,( da de fleste ishavsfarere pleier å vende hjem), antok man at han hadde forlist. Men endelig 8. november, seilte han inn på Hammerfest havn. Fartøyet så ut som en plukket kråke. Kurø hadde vært på fangst i Storfjorden og vært utsatt for mange gjenvårdigheter. 3 mann var blitt tatt overbord av bråttsjøer. De verste bråttene var dog blitt dempet ved å benytte spekkbiter i tauene som bølgedempere. Siden kompasset var ødelagt, hadde de isteden benyttet lus (kfr. rettsforklaring i Hammerfest 1866).

Kurø falt utfor bryggen i Hammerfest i 1873 og druknet. Han skildres som en ren hardhaus og en ypperlig fangstmann. Han var på High Rocks det samme året som skipper Kulstad med jakten «Danolina» (i 1853). På denne øyen lå en masse hvalrosssskadavere fra forrige år, og omkring disse vandret bjørner i rene svermer. Kurø stakk alene 25 bjørner.

Kurø harpunerte engang en hvalrosssunge. Da tok moren og veltet båten. Hun tok Kurø i nakken mellem begge tenner og gikk tilbunns med ham. Skuret ham så riktig godt mot bunnen, hvoretter hvalrossen slapp ham. Kurø fløt opp og ble tatt ombord i fangstbåten. Han var omtrent skalpert, og flere tenner var slått ut. Mannskapet trodde han var død, men han livnet opp.

 Engang forfrøs han flere tær, og det gikk koldbrand i dem. Men Kurø skar selv tærne av, renset såret med vann, av meget naturlig oprinnelse, og tettet såret etter på med kvae.