Print Friendly, PDF & Email

Johan Peter Posti

I 1897 seilte Posti rundt Spitsbergen med sin jakt «Sjøblomsten». Han seilte på øygruppens vestside, rundt Vestspitsbergen og Nordaustlandet og sydover på østsiden, vestenom Svenske forlandet.

Posti har også drevet jakt under Novaja Zemlja, eller Ny-Spitsbergen, som denne øygruppen ofte kalles av fangstmenn, i motsetning til Gammel-Spitsbergen.

I 1908 ble Posti hindret i  å komme på nordsiden av Vestspitsbergen fordi han ble stengt av isen ved Danskeøya. Han gikk imidlertid rundt Spitsbergen og nordover gjennom Hinlopenstredet, hvor han gjorde en god fangst på hvalross. Merkverdig var det, at her kun fantes okser.