Print Friendly, PDF & Email

Johan Andreas Altmann

I 1866 førte Altmann konsul Bergers skonnert «Merkur» (eller «Merkator»). Dette skipet var bygd i Alta. Etter Altmann ble skipet ført av Isak Dolpi. Skipet forliste siden i Hvitesjøen med Isak Barakka som skipper. Det siste fartøyet Altmann førte, var jakten «Familien», som tilhørte Feddersen & Nissen, Hammerfest. Altmann  sluttet på Ishavet i 1891 og var fløtmann frem til 1904.

Altmann var ansett som en dygtig fangstmann, og

var en av de første skippere som var ved Kong Karls land i 1872.

Altmanns første hustru Bolette var datter av den danske kutterskipper Hansen. Hennes mor var datter av dansken Paulse som var den andre legen i Finmarken. (Den første var Suhr).

Altmann hadde i dette ekteskapet dattereren Ivara Ruth, som nå er bestyrinne på Kristiania Missionshotell. Fru Ruth er enke etter doktor

Johannes Anton Holmboe Ruth, hvis far handelsmann Ruth i Kautokeino, som kjent ble drept av lappene under religiøse opptøyer i 1852. Johannes Anton var da kun 6-7 år gammel (se Tromholt: «Under Nordlysets Stråler»). Han ble siden holdt til studierne av hertugen av Rocksburgh, som i sin tid forpaktet laksefisket i Altaelva og bodde på Raipas gård. Doktor Holmboe Ruth døde av tyfus som lege i Sortland.