Print Friendly, PDF & Email

Johan Adrian Johannesen

I 1858 fikk han høyre skulder og arm skadet ved vådeskudd i fangstbåten.

I 1866 kjøpte han eiendommen Hungeren ved Tromsøysundet, hvor sønnen, den bekjente ishavsskipper Søren Johannessen, senere bosatte seg.

 I 1868 fikk J. Johannessen et øye ødelagt,  idet en knallperle gikk inn i øyet. Etter dette deltok han ikke selv i ishavsfart som skipper.

Etter «Møllerpigen» kjøpte han «Elida» og senere jakten «Elvine» og «Lydianna». Til sine sønner, Hans, Søren og Edvard kjøpte han jakten «Cecilie» og skonnerten «Nordland». Han var en merkelig netthendt mann, som selv reparerte omtrent alt mulig til sin gård, og så langt han kunne få tid, også båter fangstredskaper m. m.

Johan Adrian Johannessen døde på sin gård Sandøyra i Balsfjord i 1898.

Hans sønn Hans C. Johannessen er omtalt annetsteds.