Print Friendly, PDF & Email

Joakim Frosta

(Tromsø 18/3-1941)

Fredag 21. mars blir forhenværende ishavsskipper Joakim Frosta 70 år. Han er født på Frosta ved Trondheim (der er nemlig Frosta også ved Namsos) den 21. mars 1871. Disse eiendommer var jo det historiske tingsted, hvor Frostatinget holdtes i Norges gamle storhetstid. Også idag er dette et stort og bymessig sted, dog ikke av slik anseelse og vel­dig betydning for vårt land som i hin besøkelsestid da Frostatingsloven var vårt folks virke­lige rikslov, og som ble bygget etter fram gjennom tidene.

Bare 17 år gammel dro Frosta ut fra hjemmet. Han forsøkte seg først som handelsmann og fór med manufaktur nordover i værene og ellers på landsbygda også, ikke å forglemme de nord­norske markeder. I ca. 5 år drev han på med dette, men så tok han sjøen fatt. Først reiste han et år som matros på ishavs­fangst og deretter tre år som harpuner. Deretter var han skipper og reder ialt omkring 23 år, sammen med Iver Andersen, Hansjordneset. Han overvintret for Carl Sæther fire år på Spits­bergen, men siden 1926 har han vært hjemme og puslet med litt av hvert.

Hans hustru Margot er datter av skreddermester K. M. Jensen, som i sin tid var hos Theodor Giæver. Fru Margot har vært og er framleis hans beste arbeidskamerat og med sitt lyse sinn og livlige vesen skaper hun idel gle­de og hygge i hjemmet.

Om Frosta kunde der skrives meget, således lå han det siste år alene i London City, Kings Bay. Det gikk det også, sier Frosta med et bredt smil, og han til­føyer at han har overvintret både for Carl Sæther og Claus Andersen, – det var gode redere.

Frosta og frue har hatt 7 barn som er i live. De har hatt en sjelden helbred. Men i høst ble han selv farlig syk og lå 2 må­neder på St, Elisabeth hospital. Det var stadslæge Rolf Johanne­sen og det gode sykehus, som berget livet mitt, sier han selv.

Skipper Frosta har vært med flere ekspedisjoner. Således var han med en tysker, kaptein Rüscer, med «Wild Flower» i Nordishavet og til Spitsbergen, senere var han med en tysk sydpolsekspedisjon, var med «Mo­deren» for Claus Andersen til Sydkapp med Petter Trondsens overvintringsekspedisjon. Om­kring fire ekspedisjoner hadde han dessuten for Claus Andersen. Med Roald Amundsen var han meget sammen, og hver dag på Spistbergen før han dro avsted på sin store Sydpolsekspedisjon.

Ja, dette var endel av Frostas innholdsrike liv. Vi får håpe at ektefolkene vil fortsette med god helse og arbeidskraft, – iallfall i 8 år til, for da blir det gull­bryllup.