Print Friendly, PDF & Email

Jens Stenbro

Jens Olsen Stenbro  

Jens Olsen Stenbro født 27. sept. 1846 i Støren prestegjeld av foreldre Ole Olsen Stenbro og hustru Marit, f. Jenssen. Olsen gikk til sjøs i 1865 og vendte etter 5 års forløp tilbake og kom til Tromsø i 1870. To år senere giftet han seg her med Thrine, født Eggen. De hadde i deres ekteskap 9 barn, 8 døtre og en sønn.

I 1870 gjorde Olsen sin første reise på Ishavet med jakten «Hvitfisken».  Han fortsatte i flere år på hvalros- og hvitfiskfangst og delvis på håkjerringfiske til 1875, da han gjorde sin første tur som skipper med jakten «Alfa» av Vardø.

Olsen drev i noen år torskefiske ved Spitsbergen dels som fører og til dels som kjentmann og bestmann  med forskjellige fartøyer, blant annet skøyten «Fiskeren», galeasen «Skrefsrud» og jakten «Lille Johan». I 1883 kjøpte han skøyten «Søvig» som han drev fangst med ved Spitsbergen til 1894. Fra 1895-1896 var fartøyet bortleid til fangstturer og forliste i Storfjorden i 1896.

 I 1897 begynte Olsen som islos og Spitsbergenlos. Det første året med D/S «Kvik», året etter med D/S «Vågan» som var leid av en italiensk prins. Han hadde som mål å komme lengst mulig mot nord for å måle midnattssolens høyde. Ekspedisjonen nådde opp til 81º n. br.

 I 1899 reiste Olsen som los med isbryteren «Jermak», ført av admiral Makarow. På denne turen nådde isbryteren opp til 82º 35’ n. br. Her ble dog baksisen sa svær at selv «Jermak» måtte gi opp. Fra Advent Bay gikk så «Jermak» direkte til Newcastle.

 I 1902 reiste Olsen som islos med lystjakten «Zaphir», hjemmehørende i NewYork, leid av en engelsk hertug for en jakttur til Spitsbergen.

 I 1906 ble Olsen ansatt som fast islos på det Bergenske Damskipsselskaps turistskip på Spitsbergen. Han reiste en tur hver sommer frem til 1913. Han har dessuten reist med andre skip, såvel norske som utenlandske. Under den første verdenskrigen var han islos med lasteskip i kulltrafikken på Spitsbergen. Han har også senere reist som los til 1926, da han fylte sitt 80de år. Olsen har på alle sine reiser vært meget heldig og ikke hatt et eneste uhell av betydning