Print Friendly, PDF & Email

Iver Christian Hansen

 

Iver Christian Hansen var født i Stod prestegjeld, 7. mars 1825. Han kom som ung mann til Helgeland og reiste i flere år i innenriks- og utenriksfart. I året 1862 tok han styrmannseksamen i Trondheim. Hansen reiste som styrmann en kort tid i utenriksfart før han slo seg i Tromsø. Han livnærte seg så med privatundervisning i navigasjon inntil han i 1866 ble ansatt ved den offentlige  navigasjonsskolen i Tromsø. Hansen hadde denne stillingen helt til 1903, og har undervist de fleste ishavsskippere, særlig de eldre. Dessuten fikk et betydelig antall navigatører fra andre steder i Nord-Norge fått sin navigasjonsutdannelse hos ham.

Hansen var gift i 1864 med Birgitte Sofie f. Jacobsen, og hadde i sitt ekteskap 7 døtre.

Iver C. Hanssen døde den 29. november 1908, nær 84 år.