Print Friendly, PDF & Email

Isak Nils lsaksen

Isak Nils Isaksen

Isak Nils Isaksen var født i Tromsø den 19. desember 1842. Han var gift med Eva, født Pettersen. De har følgende barn: døtrene Ida, Sofie og Gustava, samt sønnen P. Chr. Isaksen, som i en årrekke var ansatt i Troms Fylkes Dampskipsselskap.

N. Isaksen begynte sin ishavsfart i 15 årsalderen. Fikk styrmannseksamen i Trondheim 1864. Han var det nevnte året styrmann med skonnerten «Aksel Thorsen» som var leid av A. E. Nordenskiöld til en vitenskapelig Spitsbergen-ekspedisjon.

I 1870 førte han skonnerten «Skjøn Valborg» som var leid av grev Zeil og baron Henglu til en vitenskapsekspedisjon til Spitsbergens østkyst, hvor særlig Edgesøya og Bjørnøya ble undersøkt.

 I 1875 førte han jakten «Prøven» som var leid av Nordenskiöld til Jenisseiekspedisjonen. Fartøyet nådde munningen av Jenissei og returnerte til Tromsø om høsten. Nordenskiöld fortsatte oppover floden med en liten robåt og reiste tilbake over land til Stockholm.

Isaksen førte så «Prøven» på fangst i Hvitehavet og Novaja Semlja samt Det kariske hav til 1885, da han forliste på vestkysten av Novaja Semlja.

 Fra 1886 til 1892 førte han jakten «Tromsdalstind». Han sluttet som fangstskipper og reiste i endel år som los med lastebåter, såvel på Spitsbergen som på Sibiria.

I 1892 var han med en større engelsk-russisk ekspedisjon til Jenissei, hvor det også var 4 andre ishavsskippere som loser. I 1896 var Isaksen los med Andrées ekspedisjon til Spitsbergen.

Isaksen døde på sin landeiendom «Broderskapet» på Tromsøya den 9. februar 1920.