Print Friendly, PDF & Email

Hjalmar Brevik

(Adresseavisen 28/4 1934

Ishavsskipper Hjalmar Brevik fyller 60 år idag. Han er født i Tromsø, og han var bare 12 år gammel da han trakk sjøstøvlene på sig og reiste på ishavstur sammen med sin far som var ishavsskipper. Siden 1886 er det bare to år Brevik ikke har vært på Ishavet, og sin siste tur gjorde han ifjor. I 7 år reiste han sammen med sin far og blev 19 år gammel harpuner med «Hekle». Senere reiste han som harpuner med Andreas Beck.

I 1898 var Brevik første gang på Grønland, og i 1901 forliste han i Grønlandsisen med «Norrøna». Han var da første skyt­ter, og de forliste slet meget ondt den gang før de blev ber­get. En tid reiste så Brevik i utenriksfart, og tok styrmannseksamen i 1904. I 1905 reiste han ut som ishavsskipper, og i to år overvintret han på Nordostland på Svalbard. Det var hårde vin­trer, sier han, og de forfrysnin­ger han da pådrog sig, har han aldri overvunnet. Brevik har el­lers seilet meget i innenskjærs fart og drevet fiske i Lofoten og på Island, men når våren kom bar det alltid på Ishavet, delvis som skipper og delvis som los. I 1912 bosatte familien sig i Trondheim.

Nu er det slutt med mine rei­ser, sier Brevik. Han er næsten blind, og hans lange arbeidsdag på sjøen og Ishavet har merket ham. Jeg er utslitt og greier ikke mer, sier han resignert. Bare jeg nu kunde ha en liten krok å leve rolig i de dager jeg har igjen, da skulde jeg være fornøiet. Og han gruer litt for alderdommen, når han intet mer greier. Men når samtalen kommer inn på Is­havet, da lysner han op, og han husker alle de hårde dager og netter i storm og kulde, men også solskinnsdager med maksvær. Slik er sjømannens liv og lodd.