Print Friendly, PDF & Email

Hemming A. Andresen

Hemming Adrian Andreasen

Hemming Adrian Andreasen var født på Stakkevold, Tromsøysund, den 7. mars 1849. Foreldrene var Andreas Krane Andresen og hustru Hanna, f. Hemmingsen. Som ung reiste Andresen noen år som jeger og fangstmann i havdistriktene utenfor Troms fylke og til dels i Vesterålen. Omkring 1870 begynte Andreasen som harpuner på Ishavet.

I 1872 førte Andreasen skøyten «Svanen» og ble med dette fartøyet sittende fast isen ved Gråhuken på Spitsbergen sammen med flere andre fartøyer. En del av mannskapene forlot fartøyene for å gå til Kapp Thordsen ved Isfjorden.

Da to av de andre fartøyene kom seg løs av isen i begynnelsen av november, gikk Andreasen og mannskapet ombord i den lille jakten  «Pepita». De gjorde flere forsøk på å krysse inn Isfjorden til husene på Kapp Thorsen i midten av november for å hente folkene som tidligere hadde forlatt fartøyene på nordsiden av Spitsbergen. Dette måtte oppgis på grunn av frostrøk, mørke og østlig kuling.

De to fartøyene seilte så hjem, og kom etter en svært stormfull og farlig reise til norske kysten i slutten av november. Blant annet var drikkevannet sluppet opp, men mannskapene hadde samlet sne fra seilene og dekket for å smelte og slukke tørsten.

Det manglet også brensel, og fartøyene var temmelig havarert både på skrog og rigg da de kom til Tromsø i begynnelsen av desember. Etter dette reiste Andreasen i et par år som harpuner med fartøyet tilhørende Johan Adrian fra Sandøyr i Balsfjord. Andreasen kjøpte så sammen med sin bror Peder sluppen «Elieser», og førte dette fartøyet til 1887. Andreasen kjøpte så galeasen «Rivalen» og førte dette fartøyet på fangst til 1909.

Andreasen deltok i et par høstekspedisjoner til Spitsbergen, således med S/S «Victoria» for å søke etter mulige forliste folk der i oktober måned. Han var styrmann på D/S «Frithjof» i 1901 da dette fartøyet hentet hjem ekspedisjonen til Søren Zakariassens som hadde mistet sitt fartøy. Andreasen reiste i flere år som islos og Spitsbergenlos med arktiske ekspedisjoner og turistskip.

Andreasen ble gift 13. april 1877 med Hanna, f. Johansen fra Håkøy i Tromsøysund og hadde i ekteskapet 2 gutter og 8 piker, hvorav 1 gutt og en pike døde i en ung alder. 2 av døtrene reiste til Amerika.