Print Friendly, PDF & Email

Hans C. Johannesen

Hans Christian Johannesen

Hans Christian Johannesen, født 9. juli 1846 på Sandøyra i Balsfjord, var sønn av den kjente skipper Johan Adrian Johannessen og hustru Kristiane, født Larsen.

H. Johannessen begynte å reise på Ishavet i 16-årsalderen. Allerede 20 år gammel var han skipper ombord i jakten «Lydianna» som hans far overlot ham. Johannessen var godt kjent i det østlige Ishav samt i Karahavet.

 I 1878 førte han D/S «Lena», som var bygget for regning av den russiske rikmann Sibiriakoff, og som seilte i følge med Nordenskiöld skip «Vega». Ved de nysibiriske øyer skiltes skipene, idet Johannessen med «Lena» gikk opp Lenafloden, og var således det første europeiske fartøyet som trafikkerte denne floden.

I 1880 kom Johannessen ombord i «Oskar Dickson» oppe i Karahavet. Såvel dette fartøyet som skonnerten «Nordland» frøs fast om høsten 1880 og ble skrudd ned av isen den følgende sommer. Mannskapene måtte da reise hjem over land. Johannessen oppholdt seg i Sibiria ca. 3½ år, og gjorde flere turer omkring i landet med hesteskyss. Når hjemreisen medregnes, hadde Johannessen i alt kjørt og reist 16000 verst i Russland og Sibiria. Etter at Johannessen var kommet tilbake, ble det bygget et dampskip «A. E. Nordenskiöld» for Sibiriakoff i Sverige. Dette førte Johannessen i Karahavet i de følgende år. På en av disse turene til Sibiria påtraff Johannesen ved Den kariske port en tysk damper, «Louise», som drev hjelpeløs omkring uten propell. Samtidig lå også en hollandsk ekspedisjon innefrosset i isen. Johannessen fikk berget mannskapene og tok «Louise» på slep til Hammerfest. Hollenderne hadde utlovet en belønning for redning eller underretning om ekspedisjonen, men belønningen så dog Johannessen intet til, hva nu enn grunnen kunne være.

I 1884 kjøpte Johannessen jakten «Gjøa» som han førte på Ishavet i 18 år, og gjorde gode fangster.

I 1901 solgtes «Gjøa» til Roald Amundsen. Johannesen reiste så over til USA for å forsøke å skaffe kapital til en påtenkt arktisk ekspedisjon. Dette lyktes imidlertid ikke. Etter 1½ års opphold vendte Johannesen hjem igjen. Johannessen førte så i 7 år D/S «Victoria» på fangstturer til Ishavet inntil 1912 da fartøyet ble solgt. Fra 1913-1916 var Johannessen islos med det sibiriske kompanis ekspedisjon til Jenissei.

 Johannessen fikk slag i 1917 og ble siden den tid sengeliggende til sin død i 1920.

I arktiske spørsmål var Johannessen en meget benyttet mann, og ble for opptegnelser fra seilaser i arktiske farvann påskjønnet av utenlandske geografiske selskaper.

Johannessen var gift med Berhardine Jæger Jørgensen, datter av skipper Just Jæger og hustru Karen, f. Styrvold fra Byåsen i Trondheim. Karen Styrvold var en datter av Peter Tordenskjolds mor.

Hans Johannessen hadde i sitt ekteskap 11 barn. Johannessens hustru bodde dels i Tromsø og til dels i Hammerfest etter mannens død.

Litt:  Hans Nerhus: «Gjøa» vår verdskjende minneskute boka.  Oslo 1980