Print Friendly, PDF & Email

Elling Carlsen

Elling Carlsen  

   Elling Karlsen var født i Tromsø 1819. Sin første ishavstur gjorde han i 1843. Han tok styrmannseksamen 1846.

 I 1851 førte Carlsen skonnerten «Nordpolen» av Tromsø i utenriksfart, og kom tilbake i 1853.

1855 ble Carlsen fører av briggen  «Jan Mayn» med hvilken han seilte i utenriksfart  til 1860.

I 1863¹ og 1864 førte han fartøyet på fangst. Sistnevnte år forliste fartøyet ved Hekkingen ved Malangen. Deretter førte Carlsen sluppen «Solid» og drev fangst i Østisen og Karahavet.

I 1871 oppdaget han levningene av huset som av hollenderen Barents og hans mannskap hadde benyttet til overvintringen i 1696-97. Fra husets ruiner ble det oppsamlet og hjemført en del verdifulle karter m. m. fra den nevnte hollandske ekspedisjonen. I Det kariske hav foretok Carlsen mange reiser og gjorde flere oppdagelser.

I 1871 ble Carlsen forhyret som los med den av Payer og Weyprecht utrustede ekspedisjon² med dampskipet «Admiral Tegethoff ». I 1879 ble Carlsen fyrvokter på Skroven fyr.

Elling Carlsen var en foregangsmann, der har gjort flere betydningsfulle reiser med verdifulle oppdagelser, særlig ved Spitsbergen og i Det kariske hav. Carlsen var den første som seilte rundt Spitsbergen i 1863.

Elling Carlsen døde i Tromsø i 1900.

¹ Adolf Hoel: Nordnorske fangstfolk som geografiske oppdagere og forskere i de arktiske egne

²  Elling Carlsen: Optegnelser fra den østerrikske – ungarske polar-ekspedition