Print Friendly, PDF & Email

Anton Lund

Anton Lund  

Anton Lund født i Tromsø 13. februar 1864 av foreldre Arnt Lund og hustru Sara, født Tøllefsen. Som 12 års gutt reiste Lund på sin første tur med jakten «Lykkens prøve» til Finnmarken. Senere reiste han stadig delvis i kystfart og delvis i ishavsfart. Han gjorde i alt 25 ishavs turer som fangstmann, bestemann, harpuner og skipper fra Tromsø og Hammerfest. Lund var i noen år bestyrer av Joh. Rye Holmboes damptranforretninger (Lekter).

Det kan nevnes følgende fartøyer som Lund har reist med på Ishavet. Galeasen «Mathilde», jaktene «Ingeborg» og «Tromsdalstinden», samt «Svanen». Det sistnevnte fartøyet hørte hjemme i Hammerfest. «Tromdalstinden» forliste Lund på Bussesundet ved Vardø under en orkan fra vest.

Den siste turen som aktiv sjømann, reiste han med Roald Amundsen, som førstestyrmann på turen gjennom Nordvestpassagen. Etter hjemkomsten fra denne turen ble han hedret med en kongelig orden, og fikk post som fyrvokter ved Skalmen fyr i 1907. Senere ble Lund forflyttet til

Ørsvåg i Lofoten, og i 1918 ble han flyttet til Nærøsund.

Lund ble gift den 4. november 1887 med Marit, født Pedersen. De fikk i ekteskapet 3 barn. En sønn reiste i utenriksfart som maskinist. En datter ble gift og bosatt i Stavanger. En sønn ble militær.