4. Framekspedisjonen 1898-1902

kr 95,00

Et tidsbilde bygd på brev og reportasjer

Kategori:

Beskrivelse

Innhold

1898 før avreisen

 1. Sverdrups polarexpediton før avreisen
 2. Festen for Nordpolsfarerne
 3. Den 24de juni 1898 – «Fram» stevner ut fra Kristiania
 4. Eivind Astrup Minde
 5. Om «Fram»s avreise
 6. Otto Sverdrup – fra Norge til Grønland
 7. Overreisen – brev fra Gunnar Isachsen
 8. De vagthavende
 9. ”En fremkommelig skude”
 10. Vind og veir.
 11. Det behagelige liv.
 12. Vore firbenede
 13. Ved Grønlandsisen
 14. Ved Sukkertoppen
 15. På landjorden igjen
 16. Ved Grønlands kyst av Gunnar Isachsen
 17. «Fram» på veien av Gunnar Isachsen
 18. Færdens felt og veie av Sverdrup og Isachsen
 19. Målet – Opgaven
 20. Løitnant Pearys Grønlandsfærder
 21. Meddelelser om «Fram»-expeditionen i 1899
 22. Fra Grønland – Amdrups expeditionen – intet budskap
 23. Pearys expedition ankom til Brigus, New Foundland
 24. «Fram» – efterretningen
 25. Pearys expedition og «Fram»
 26. Sverdrups plan for sommeren – Sverdrup med sleder nordover
 27. Brev fra expeditionen – Vinterens oplevelser – Det videnskapelige arbeidet
 28. Fra Smith Sund – Sverdrup og Peary

1900

 1. Dr. Kanns beretning om Sverdrups expedition
 2. Mer om expeditionen

1901

 1. «Fram» – udsigterne for hjemkomst
 2. Sidste bud fra Grønland
 3. «Fram» og Peary
 4. «Fram» – Hvor er den nu? – Udsigterne for hjemkomst

1902

 1. Undsætningsexpedition efter Sverdrup?
 2. Undsætningsexpedition?
 3. Sverdrup og «Fram» – En udtalelse af professor Nathorst
 4. Nathorsts udtalelse
 5. «Fram» hjemme! – Expeditionen indtruffen til Stavanger
 6. Reuters melding fra Peary
 7. Stavanger, i dag
 8. «Fram» er kommen!
 9. Otto Sverdrups telegram
 10. «Fram» – den første beretning
 11. Lykkønskninger
 12. «Fram»-expeditionens samlinger
 13. Etnografiske resultater
 14. Modtagelsen i Stavanger
 15. I telefonen
 16. Forholdet ombord
 17. «Fram» – gjennem den række udtalelser
 18. Færdens felt
 19. Træk fra livet og arbeidet
 20. Ankomsten til Stavanger
 21. Fra færden
 22. Hva den utenlandske presse skriver:
 23. Danske udtalelser
 24. The Times
 25. Færdens ære (kommentar)
 26. Sir Clements Markham skriver om «Fram»-expeditionen
 27. The Daily News
 28. Professor Libbeys foredrag
 29. Af de franske blade
 30. Flere lykkønskninger
 31. Festen i Stavanger
 32. Sverdrup fortæller mer fra færden
 33. Fra Stavangeropholdet
 34. Svendsens død
 35. Videnskabsmændene forteller
 36. Et interview med Bay
 37. Beskyldninger mod en i expeditionen
 38. «Fram»s slæbning til Kristiansand
 39. Afreisen fra Stavanger
 40. Uheld under slæbningen
 41. Arrangementet i Kristiansand
 42. Festen i Kristiansand
 43. Planen for modtagelsen i Kristiania
 44.  Fram» – kommer søndag kl. 1 – husk flaggene!
 45. Fakkeltoget tirsdag aften
 46. «Fram» – om nogle timer
 47. Opseilingen
 48. Adgangen til Akershus
 49. «Fram»s modtagelse
 50. Med «Norge»
 51. Med «Isbjørn»
 52. Landstigningen
 53. Konsul Heiberg og frues fest
 54. Festen var officiel.
 55. På Frognersæteren
 56. Velkomst-sexaen – Det norske geografiske Selskabs
 57. Fakkeltoget
 58. Festforestillingen i Nationalteatret
 59. I Det geografisk Selskab

Tilleggsinformasjon

Forfatter

Gunnar Isachsen, Otto Sverdrup

Serie

Ferderserien

Nummer

4

Publisert

2006

Antall sider

52