Print Friendly, PDF & Email

Pioneren Birger Lund Gottwaldt 85 år

av Leif Bolin

(Aftenposten 28/8 1965)

Kommandør Birger Lund Gottwaldt fyller 85 år 29. august 1965. Han er et av vårt lands pionerer både på radiotelegrafiens og polarflyvningens område. Som sjøoffiser og radioekspert ble han i 1925 knyttet til Roald Amundsens polekspedisjon og deltok i den første transpolare flyvning med luftskibet «Norge» fra Roma til Svalbard og videre til Tel­ler i Alaska. For sitt radiotekniske arbeide, såvel i Marinen som uten­for den, fikk han våren 1936 Kon­gens fortjenstmedalje i gull og høs­ten samme år ble han ridder av St. Olav for sin innsats for gjennom­føringen av polflukten. Den gamle herre er en av de siste gjenlevende av Roald Amundsens nære venner og medarbeidere.

Kommandør Gottwaldt ble født i Oslo og gikk til sjøs femten år gam­mel. Høsten 1898 ble han opptatt på Sjøkrigsskolen. Han ble sekondløytnant våren 1901 og premierløytnant 1904. Fra 1904 til 1906 studerte han ved Den tekniske høyskole i Charlottenburg med elektroteknikk, telegrafi-telefoni, signalvesen og ra­dioteknikk som fag. Efter endt ut­dannelse i Tyskland fortsatte han en tid ved Armstrong & Whitworths verksteder i Newcastle-on-Tyne. Ef­ter et års sjøtjeneste ble han besty­rer av Marinens radiotekniske av­deling. Denne stilling hadde han inntil han i 1919 var med på å star­te det kjente firma Norsk Marconikompani i Oslo som teknisk direk­tør. I 1927 var han nestkommanderende på panserskibene «Norge» og «Tordenskjold» og i 1929 – 30 sjef for tråleroppsynet i Finnmark. –

I tredveårene var han bl. a. sjef for Oscarsborgs torpedobatteri og for utdannelsen i minetjenesten. I 1937 ble han sjef for mineleggeren «Olav Tryggvason». Han ble kommandør i 1938 og i 1939 sjef for Komman­derende admirals adjutantstab. Un­der krigen i 1940 var han sjef for marineavsnittet i Romsdal. Selv under de meget vanskelige og lite oppmuntrende forhold bevarte han sitt gode humør og gikk inn for å utnytte de beskjedne midler han rådde over med iver og pågangsmot.

Når man nevner navnet Gott­waldt for sjøoffiserer lysner ansik­tene. De har respekt for ham som fagmann, radioekspert og kjenner av Ishavsforholdene og de har gode minner om alle hans gode historier, fortalt med et glimt i øyet og med en utpreget humoristisk sans.