Print Friendly, PDF & Email

Et intervju med Roald Amundsen

Bergens Tidende 12/7 1926

Sammen med fotografier og filmere gikk Bergenspressens representant imorges ombord i «Bergensfjord» ute ved Marstenen. Amundsen hadde øiensynlig intet imot dette raske initiativ, og indlot sig straks i en samtale, som snart, utviklet sig til et interview.

Det første og nærliggende spørsmål lyder:

– De er vel glad nu De har nådd Deres livs mål?

– Ja, det er en vidunderlig følelse at vite at det er lykkedes at løse den opgave man har sat sig.

Det er et 32 års arbeid som nu er avsluttet, og dette arbeid har bragt mig væsentlig glade stunder. Og så meget mere fornøiet kan jeg være som det er gået efter programmet.

– Men De har hat mange skuffelser. Hvordan har De kun­net holde humøret oppe hele ti­den?

– Å jo, De vet ved hjælp av det som engelskmanden kalder common sence kommer man langt.

– Aviserne i New York er ikke så helt sikre på at De vil slutte som polarforsker.

– Er de ikke det? Jo, jeg er færdig. Hvad skulde jeg forresten gjøre nu?

– Mener De under Deres side­ste færd absolut definitivt at ha konstatert, at der ikke findes land mellem Nordpolen og Point Barrow? Der var jo adskillig tåke.

– Jo, jeg er aldeles sikker. Der opstod ret som det var store rifter i tåken som vi kunde se igjennem, og vi er ikke i tvil om at der hvor vi passerte var der ikke antydning til land.

– Hvad synes De om Byrds nordpolsflyving?

– Det var en glimrende præstation. Byrd er en prægtig kar helt igjennem.

– De tviler ikke på at han virkelig har vært ved polen?

– Nei, det føler jeg mig over­bevist om. Hans flugt er helt til­fredsstillende efter min mening.

– Var det til trods for alt ik­ke en skuffelse for Dem, hr. kap­tein, at Byrd nådde at fuldføre sin polflyving før «Norge» kom avsted?

– Nei. Det var avtalt alle­rede i Amerika at Byrd skulde flyve til Nordpolen og at vi skulde hjælpe ham. Jeg har altid anset det som utvilsomt at Peary har vært på Nordpolen og da mente jeg det hadde liten betydning at bli nummer to. «Norges» færd var ikke først og fremst polflyving, men en transpolarflugt. – Forresten var vi jo nordover i fjor. Fra det sted vi om ned på kunde vi se helt frem til polen.

– Fra Seattle telegraferes den 29de juni, at på den fest som ble holdt for Dem og Deres fæller der, la man merke til at De og Nobile syntes at stå på en god fot med hinanden.

– Det har vi da altid gjort? Det som fortælles om at vi ikke er kommet godt overens, er bare skrøner.

«Nobile skriver, at han et øieblik hadde den dristige ide at søke at finde Wilkins bensindepoter i Point Barrow og så la «Norge» sætte kursen tilbake til Kings Bay, men at han besluttet at fortsætte til Nome. Talte han til Dem om denne ide?

 – Nei.

– Der er vel tegnet kart over hele ruten?

  – Ja, Riiser Larsen arbeidet med det. I denne forbindelse vil jeg gjerne si, at Riiser Larsens navigation av «Norge» er det beste stykke navigering som er gjort. Det var en glimrende prøve på hans dygtighet.

I det hele var alle som deltok i færden usedvanlig dygtige folk.

– Og færdens videnskapelige resultater?

– Dem arbeider Malmgren med.

– Hvad er det som under færden har virket sterkest på Dem?

– Ja, det er vel hjemkomsten, tænker jeg.

– Hvad er Deres nærmeste planer?

– Jeg får vel se hjem før jeg slutter.

– Når venter De at få Deres bok om polfærden ferdig?

– I september.