Print Friendly, PDF & Email

Amundsens telt ved Sydpolen

Amundsens Telt ved Sydpolen

(Morgenbladet 10/11 1913)

                           Tegnet av Dr. Edward. A. Wilson.

I Kaptein Scotts Dagbok, fundet under hans Skulder der han lå død i Teltet sammen med Wilson og Bower, fortæller han under Torsdag 16de Januar 1912, hvordan han og hans Kamerater den Dag nådde frem til Sydpolen og fandt Teltet, som Nordmændene hadde reist der.

Vi er netop kommet til dette Telt, to Mil fra vor Leir og således omtrent en og en halv Mil fra Polen. I Teltet  finder vi en Beretning om at fem Nordmænd har været der, nemlig følgende: Roald Amundsen, Olav Olavson Bjaaland, Helmer Hansen, Sverre H. Hassel, Oscar Wisting. 16de December 1911.

– Vi la efter os et Stykke Pa­pir for at meddele, at jeg med mine Kamerater hadde været på Stedet. Bowers fotograferte og Wilson tok Skisse. Ikke fuldt en halv Mil længer mot Syd så vi Understellet av en gammel Slede reist op iVeiret. Det så ut som et Stykke av et  Voksdukseil. Jeg tænker mig at de hadde ment med dette at avmer­ke det nøiagtige Polpunkt så nær som Nordmændene kunde anslå det (Høide 9500). Et Stykke Papir, som var fæstet til det, meldte om Teltet, at det stod i to Mils Avstand fra Polen. Wilson har Papiret. Der er ikke nogen Tvil om, at vore Forgjængere har overbevist sig om, at, deres Merke er rigtig og at de helt ut har gjennemført sit Program. Jeg tror, Polen ligger på omkring 9500 Fots Høide; dette er værd at lægge Merke til, da vi ved 88 Graders Bredde var omkring 10,500. Vi bar det engelske Flag med os omkring trekvart Mil nordover og fæstet det så til en liten Stang.