Print Friendly, PDF & Email

William Barentz’ dagbok

Det var en Hammerfest-skipper som fant den og kartene.

Av Fred G. Olsen  (Tromsø 6/5-27).

Herr redaktør!

Da jeg for ganske nylig kom til å lese ”Tromsø” og så at kaptein Carlsen fra Tromsø i 70-årene seilte rundt Novaja Semlja og på denne sin ferd fant forskjellige ting etter den hollandske videnskapsmann W. Barentz, som dessværre på en sørgelig måte, blev et offer for sin forskertrang oppe i Pol-landene, kom jeg til å huske på, at vi i året 1873 med kaptein M. Gundersen, skonnert ”Regina” fra Hammerfest, seilte rundt Novaja Semlja. Ved nordenden av landet blev vi liggende i stille. Vi satte 2 båter ut og bukserte oss opp på en stor bukt ved navn St. Annas bukt, den 20. August, og vi blev liggende der i tre dager. Vi gikk i land for å se oss om på landet, da det var et meget pent landskap – en stor, pen sandfjære og ovenfor den en lang slette bestående av små runde stener og litt mosegrodd hist og her. Mens vi gikk der på landet, fikk vi øie på en liten forhøining. Vi gikk derhen, og det viste å sig å ha vært en slags leirplass, en gamme eller lignende, men den var da bare ruiner, og vi fant enslags kasse eller kiste, som vi først trodde var en likkiste, men da vi fikk den fremgravet gikk den i stykker, og vi fant en stor bok samt karter, blekkhus og to fjerpenne samt en del andre små ting, som var ødelagt av tidens tann. Ved undersøkelse av boken viste den sig å være W. Barentz’s journal eller dagbok. Vi tok disse ting med oss og oppbevarte dem så godt vi kunde, da vår kaptein sa at boken var meget verdifull og at der visstnok var utlovet belønning til dem, som måte komme til å finne noe tegn efter Barentz. Kommet hjem til Hammerfest om høsten, overleverte vi disse fundne saker til vårt rederi, og rederen sendte disse ting til Holland, men den belønning vi skulde få, har man intet sett til. om rederiet har fått utlovde belønning, skulde der vel falt en del på mannskapet. Nu kan det vel være så at det muligens kan være for gammelt, da så mange år er gått hen, men de 2 a 3 første årene efter funnet spurte både jeg, Leonhard Norum, Johan Heiki samt Abraham Wilhelmsen fra Alta om den utlovde belønning var kommet, men fikk alltid det svar, at den ikke var kommet ennu, men den vil snart komme. Sådanne ting må gå igjennem forskjellige instanser før det blir klargjort. Så lød svarene vi fikk til enhver tid, når vi spurte. Imidlertid har jeg nu skrevet til herr doktor Louis A. Bahler, Paterswolde, Holland, da han har lovet mig å undersøke saken i det hollandske departement. Men, sier dr. Bahler, han synes å være sikker på, at belønningen er utbetalt av den hollandske regjering.