Print Friendly, PDF & Email

Våre falne – med tilknytning til Svalbard

AANDAL, ALFRED, steinarbeider, Ålesund

(Kilde: Våre falne 1-4)

AANDAL, ALFRED, steinarbeider, Ålesund. Født 1. januar 1897 i Fræna, s. av gardbruker Edvard Sivertsen Aandal, f. og d. i Fræna, og hustru Berit Marta Johansdatter, f. 1867. Gift 1927 Ålesund med Pernille Bergitte f. Frøysa, f. 1887 i Sunnylven. 2 barn. Ble sendt på arbeidstjeneste til Svalbard sommeren 1941 og ble evakuert derfra samme høst til Glasgow. Her ble han sendt på arbeid ved en marineforlegning på Orknøyane. Tok feil av veien i mørket, fall i en dam og druknet i april 1942. Grav­lagt på Orknøyane.

ANDERSEN, HARALD, hvalfanger, Larvik. Født 22. mai 1910 i Hedrum, s. av Nils Andersen og Ragna Andersen. Gift 1937 i Larvik med Mina Grønn, f. 1916 i Larvik. 1 barn. Gjen­nomgikk teknisk aftenskole og var senere hvalfanger med «Lancing». Fra 7. juni 1940 til sin død var han fallskjermsoldat ved de nor­ske tropper i Skottland, og ble drept 23. juni 1943 under militær­operasjoner på Svalbard av kuler fra tyske undervannsbåter. Grav­lagt på Svalbard.

ANDERSEN, TORE, industriarbeider, Kirkenes. Født 17. august 1914 i Mo i Rana, s. av gruvearbeider Ole Anker Andersen, d. 1943, og Tora Petrine, f. Trondsen. Var før krigen industriarbeider ved A/S Sydvaranger og arbeidet siden en kort tid på Svalbard. Kom så inn i marinen som motormann og omkom 14. mai 1942 da «M.T.B. 5» forliste.

ANDREASSEN, KÅRE, gruvearbeider, Harstad. Født 9. okto­ber 1920 i Harstad, s. av Ludvik Andreassen, f. 1890 i Trondenes, og Johanne f. Olsen, f. 1891 i Ibestad. Var gruvearbeider på Svalbard til han ved evakueringen der ble utskrevet til marinen som dekksmann på M.T.B. 620. Skadet under et tokt til Florø og døde på Shetland 5. juni 1943.Gravlagt i Harstad.

ANDREASSEN, OLE JOAKIM, arbeider, Balsfjord. Født 24. april 1917 Balsfjord, s. av Ole Andreassen, f. 1880, og Joakima f. Eliassen, f. 1885. Gift 1941 med Marie Johanne Aho, f. 1920. 1 barn. Var arbeider og bodde på Storsteinnes i Balsfjord, reiste til Svalbard som kullarbeider i Store Norske Kulkompani og kom derfra over til England. Ble utdannet i krigsmarinen og tjenst­gjorde først på undervannsbåt. Var med på flere tokter på norske­kysten. Omkom i Den engelske kanal 27. november 1944 under tjeneste i den norske marine. Gravlagt i Balsfjord.

ARNTZEN, HARALD, sjømann u. d. m., S,volvær. Født 20. fe­bruar 1922 i Svolvær, s. av Johan Arntzen, f. 1896 i Svolvær, og Kaia f. Johansen, f. 1897 i Hadsel. Korrespondansekurs i norsk og matematikk. Begynte 15 år gammel som hjelpegutt ved Svol­vær Apotek og var der 21/2 år. Meldte seg som frivillig i 1940 og var ved vaktholdet i Svolvær til kampene sluttet. Høsten 1940 ble han dekksgutt på s/s Ingerto og var med en tur til Svalbard, men da de kom tilbake derfra, tok tyskerne båten. Han mønstret av. Ble kort etter dekksgutt på d/s Arnfinn Jarl som ble bom­bet av engelske fly ved Egerøy fyr 27. desember s. å. Reiste til England med de allierte fra Svolvær 4. mars 1941 og kom inn i marinen. Omkom da undervannsbåten Uredd krigsforliste på nor­skekysten 1. mars 1943.

BALOVARA, HARALD MARELIUS, donkeymann, Kåfjord. Født 10. oktober 1916 i Kåfjord, s. av Mikal Olsen Balovara, f. 1877 i Kåfjord, og Cecilie f. Mikkelsen, f. 1876. Var arbeider på Svalbard. Tjenstgjorde under krigen i handelsmarinen, seilte først med d/s Brant County inntil skipet ble torpedert i mars 1940, ble da reddet. Var deretter på d/s Fjordheim. Omkom 2. septem­ber 1944 da skipet ble torpedert i Nord-Atlanteren på vei til Canada.

BERNTSEN, ARKTANDER KARL EDVIN, maskinist, Lista. Født 24. oktober 1902 på Lista, s. av Emanuel Berntsen, f. 1873 på Lista, og Karen f. Ommundsen, f. 1875 i Bakke. Gift 1939 på Lista med Jenny Øgreid, f. 1906 i Helleland. For før kri­gen i utenriksfart som maskinmann, ble senere maskinist. Falt under krigsoperasjoner på Svalbard 8. september 1943. Gravlagt i Barentsburg.

BERNTSEN, ARVID, kontorist, Lenvik. Født 15. juli 1921 i Lenvik, s. av Johan Berntsen, f. 1895 i Lenvik, og Petra f. Olsen, f. 1895 s. st. Handelsskole, ungdomsskole. Reiste 10. mai 1941til Longyearbyen på Svalbard for å komme seg videre til England. Reiste fra Svalbard med d/s Dagny som ble angrepet av fly og sen­ket 9. august 1941 utenfor Torshavn, og han gikk ned med båten.

BJØRNSVIK, ARNOLD CONRADI, taubanearbeider, Strinda. Født 7. mai 1909 i Trondheim, s. av Johan Edvard Bjørnsvik, f. 1882 i Stjørna, og Klara Fredrikke f. Andersen, f. 1884 i Stjør­dal. Arbeidet på Svalbard, og ble i september 1941 sammen med de andre på Svalbard ført til England, hvor han først kom inn i den norske hær, siden i marinen. Omkom 15. mai 1942 under tilbakeerobringen av Svalbard. Ble skadd like etter landsettingen etter angrep av tyske fly. Ble senket i sjøen.

BOLSTAD, KOLBJØRN, gardbrukar, Stryn. Født 28. desem­ber 1913 i Stryn, s. til Kolbein Larssen Bolstad, f. 1871, og Kristina f. Grov, båe i Stryn. Jordbruksskule. Hadde jordbruksarbeid heime på garden eller hos andre. Var i teneste på Svalbard frå våren til hausten 1943, og var med ved det tyske åtaket der. Var i Finnmark frå 11. november 1944 til han fall ved Billefjord i kamp med tyskarane 7. februar 1945. Gravlagd i Stryn.

BRENDHAUGEN, IVER, gårdbruker og bygningssnekker, Ålen. Født 24. februar 1889 i Dovre, s. av Paal Brendhaugen og Ingeborg Bakken, begge f. i Gudbrandsdal. Gift 1911 i Foldal med Anna Lusie Nesvold, f. 1879. 2 barn. Arbeidet ved Svcagruven på Sval­bard, og var blant de nordmenn som ble befridd av engelske tropper på Svalbard. Kom til England og gikk inn i den norske marine. Tjenstgjorde ved militærdepotene i London fra 14. november 1941 og omkom 10. november 1944 under et bombardement på London. Gravlagt i Ålen. Omtalt i Bygdebok for Ålen.

BØEN, INGVALD ELIAS, stuert, Davik. Født 31. august 1903 i Davik, s. av Kristen P. Bøen, f. 1859 i Davik, d. 1905, og Ane Iversdatter f. Dombestein, f. 1863 i Davik.

Gift 1934 i Davik med Marie Kristofine Svendsen, f. 1909 i Haram. 1 barn. Stuerteksamen. Proviantforvalter ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S på Svalbard. Kom til England fra Svalbard i september 1941 og gikk inn i Hæren. Omkom 14. mai 1942 ved Svalbard under en ekspedisjon fra England da skipet ble angrepet av tyske fly.

DAHL, JULIUS GEORG, styrmann, Karlsøy. Født 19. mars 1910 i Karlsøy, foreldre er August Dahl.

Gift 1959 med Ruth Fosland, f. 1909 i Karlsøy. Ungdomsskole, kystskippereksamen. Var skipper på fiske- og ishavsfartøyer. Dro til Svalbard høsten 1940 og var der til den engelske invasjon, var senere skipper eller styrmann på forskjellige båter som gikk mellom Island og England til han ble syk og døde i Dumbarton i Skottland 25. august 1942.

DANIELSEN, PER INGE, Tromsø. Født 7. september 1922 i Tromsø, sønn av Olaf Danielsen og Dagny f. Marienborg, f. 1894. Teknisk aftenskole og 3 års praksis på mekanisk verksted som maskinistaspirant. Reiste som fyrbøter til Svalbard med isbryteren «Isbjørn» som de forsøkte å føre over til England. Men planen måtte oppgis og mannskapet ble tatt til fange. Per Danielsen satt en tid i fengsel i Tromsø og på Akershus, men ble frikjent. Ble beordret til å reise med en tysk lastebåt, «Robert Bodenhoven», som et par uker senere ble torpe­dert i nærheten av Honningsvåg, og han omkom da ved drukning 9. september 1942. Gravlagt i Tromsø.

ENGEN, KARL EUGEN, jernbinder, Askim. Født 6. januar 1911 i Askim, s. av Hilmar Engen, f. 1884 i Askim, og Sigrid Andre­sen, f. 1893 i Kristiansand. Faglige kurser. Under Finnlandskrigen meldte han seg til arbeidsinnsats. Søkte ved krigsutbruddet i Norge inn på norsk område, var med i kampene, ble tatt til fange og senere løslatt. Reiste høsten 1940 til Svalbard for derfra å komme videre til England. Forsøkte sammen med noen andre ved et kupp å føre isbryteren Isbjørn fra Svalbard til Island våren 1941, men ble angitt til tyskerne og ført til Tromsø. Han og 5 til ble dømt til døden som ledere av aksjonen og ble etter fengsels­opphold på Akershus ført ut til Håøvya og skutt 2. november 1941.Omtalt i Øvre Smålenene, juli 1945 og Aftenposten nr. 464, 1948.

ERIKSEN, EIVIN DAHL, snekker, Fauske. Født 11. desem­ber 1916 i Kvam i Hardanger, s. av Ingvald Eriksen, f. 1886 i Bodin, og Elisabeth f. Danielsen, f. i Kjerringøy. Snekkerskole. Var på Svalbard og ble ført til England etter Svalbardraidet. Gikk inn i avdelingen for spesialtjeneste og omkom med ubåten Uredd, da den ikke vendte tilbake etter et tokt til Norge 1. mars 1943.

FORSETH, ANDERS, fenrik, Sunndal. Fodt 5. september 1917 i Sunndal, s. av gårdbruker Gunnar Forseth, f. 1880 i Sunndal, og Guro f. Bruseth, f. 1884 i Øksendal. Framhaldsskole, fylkesskole, landbruksskole og 5. div. befalsskole. Arbeidet før krigen på går­den hjemme. Var politi i Kristiansund fra 1940-41. Dro til England over Nordsjøen 1941, etter å ha forsøkt en gang før, da de måtte snu på grunn av dårlig vær. Tjenstgjorde i Hæren i Skottland fra 12. desember 1941, først i et mitraljøsekompani. Var på Svalbard fra 1. juni 1942 til 15. desember s. å. Overført til 2. bergkompani. Forulykket under manøvre, da båten han var i, ble tatt av strømmen og kantret. Gravlagt i Aberdeen. Krigs­medaljen.

HAAVALDSEN, HEROLD LUDVIG, agent, Trondheim. Født 24. juli 1920 i Sortland, s. av Ottar Nergård Haavaldsen, f. 1898 i Hadsel, og Alfrida Elise f. Pedersen, f. 1898. Var før krigen gruvearbeider på Svalbard, senere agent. Distribuerte illegale skrifter og ble arrestert i februar 1943 i Trondheim. Satt fengslet i Tromsø og Trondheim og på Grini fra 11. mars til 20. september 1943, da han ble sendt til NN-leirer. Døde 24. mai 1944 i Natzweiler.

HANSEN, THOMAS MYHRE, flysoldat, Øverbygd. Født 25. juli 1909 i Alta, s. av Marelius Myhre-Hansen og Marit, f. Gaup. Utdannet skomaker. Tjenstgjorde under krigen som fly­soldat i England, Island og på Svalbard. Ble overkjørt og drept i London 15. januar 1945. Gravlagt i Øverbygd.

HANSSEN, KÅRE MIKAL BERG, fisker, Lødingen. Født 28. april 1915 i Lødingen, s. av Hans N. Hanssen, f. 1883, og Mathilde f. Olsen, f. 1886, begge i Lødingen. Dro til Svalbard for å slippe å arbeide for tyskerne, og kom til England etter Svalbard-raidet. Tjenstgjorde i handelsflåten som fyrbøter. Omkom 13. oktober 1942 da d/s Fagersten ble torpedert av tyske ubåter ca. 450 n. mil av Newfoundland, på vei fra U. S. A. til britisk havn.

HARALDSEN, HARALD REIDAR ANDREAS, gruve­arbeider, Tysfjord. Født 12. januar 1916 i Lødingen, s. av Alfred Haraldsen, f. 1894 i Tysfjord, og Henriette Fredrikke Marie f. Johnsen, f. 1895 i Lødingen. Var før 1938 sementfabrikkarbeider. Fra 1938 – 41 gruvearbeider på Svalbard. Kom til Hæren i Stor­britannia 2. juni 1942 og gjorde tjeneste på Island og Jan Mayen som soldat. Døde på hospital på Island 26. desember 1944. Grav­lagt på Island.

HEKKELSTRAND, ERNST THOR, elektriker, Ballangen. Født 14. februar 1916 i Sør-Varanger, s. av stiger Alfred J. B. Kristiansen Hekkelstrand, f. 1886 i Ofoten, og Marie Elisabeth f. Ernstsen, f. 1882 i Alta. Middelskole, teknisk skole. Var med i kampene i 1940, kom om høsten til Svalbard som elektriker og var med på forsøket på å føre isbryteren Isbjørn til England våren 1941. Ble angitt til tyskerne, ført til Tromsø og senere til Akershus. Ble dømt til døden og sammen med 5 av kameratene skutt på Håøya 2. november 1941. Omtalt i Morgenbladet 1. juni 1948, Tromsø 5. s. m., Aftenposten nr. 464, 1948.

HELMERSEN, SVERRE, gårdsarbeider, Stange. Født 20. ja­nuar 1910 i Romedal, s. av Emil Helmersen og Sofie f. Nilsdatter, begge f. i Romedal. Gift i Bergen med Magnhild. 1 barn. Røkterkurs. Var marinesoldat under krigen. Kom til Svalbard og var med på forsøket på å føre isbryteren Isbjørn til England våren 1941, men ble angitt til tyskerne, ført til Tromsø og senere til Akershus. Ble dømt til døden og skutt sammen med 5 kamerater på Håøya 2. november 1941. Omtalt i Aftenposten nr. 464, 1948.

HØILAND, SIGVALD KRISTIAN, lagerarbeider, Davik. Født 9. februar 1923 i Davik, s. av Marthinus P. Høiland, f. 1875 i Davik, og Oline f. Bøen, f. 1886 s. st. Arbeidet på lageret ved Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S på Svalbard. Kom til Skottland fra Svalbard september 1941 og tjenstgjorde i Hæren. Omkom 14. mai 1942 på en ekspedisjon til Svalbard da skipet ble angrepet av tyske fly.

IGLAND, JOAR O., matros, Bremanger. Født 9. november 1917 i Bremanger, s. av Oliver J. Igland, f. 1890 i Bremanger, og Karo­line f. Hauge, f. 1898. Rømte i en skøyte fra Bremanger til Shet­land under krigen og ble opptatt i marinen. Var med under Svalbardraidet. Kom siden inn i handelsflåten som matros på m/t Kongsgaard, og omkom da skipet ble torpedert utenfor Curaçao 21. fe­bruar 1942.

INGEBRIGTSEN, LEIF KORNELIUS, skytter, Balsfjord.

Født 22. mai 1911 i Balsfjord, s. av Nils Ingebrigtsen, f. 1881 i Balsfjord, og Anna f. Larsen, f. 1886 s. st. Gift 1940 s. st. med Anna Kitti Jonne Kristiansen, f. 1921 i Tromsø. 1 barn. Reiste på hvalfangst med en skøyte fra Balsfjord. Kom til Svalbard og ble senere med til England og tjenstgjorde som skytter i marinen. Døde 30. september 1942 på hospitalet i Dundee.

JACOBSEN, ARTHUR MARTHINiUS FLÅM, løytnant, Øyestad. Født 1. januar 1899 i Drøbak, s. av Emil Jacobsen, f. 1861 i Drøbak, og Hulda f. Berntsen, f. 1866 i Hvitsten. Gift 1927 i Øyestad med Gudrun Alvilde Eriksen, f. 1901 s. st. 3 barn.

Var løytnant i Den norske marine. Ble hårdt såret i kampene på Svalbard og ble tatt til fange av tyskerne. Døde 15. september 1943 i en fangeleir i Alta.

JENSEN, KÅRE, radiotelegrafist, Mandal. Født 17. februar 1922 i Kristiansand, s. av Rolf Johan Jensen, f. 1886 i Kristian­sand, og Astrid f. Langfeldt, f. 1889 s. st. Middelskole. Var radio­telegrafist ved værvarslingsstasjonen på Svalbard. Omkom 18. august 1944 på Svalbard i kamp med tysk ubåt. Gravlagt på Svalbard.

JOHANNESSEN, OLAUS MARTIN EDVARD, sjømann, Tromsø. Født 24. mars 1884. Gift 1907 i Tromsø med Bergitte Estine Angel. 5 barn. Var på Svalbard som gruvearbeider, men kom til England i september – oktober 1942. Ble forhyrt på m/t O. A. Knutsen, og omkom 5. mars 1942 da skipet ble torpedert på vei fra Port Arthur til Liverpool.

JOHNSEN, EINAR MYHRE, gruvearbeider, fisker, Gratangen. Født 5. desember 1914 i Lavik, s. av Eberg Johnsen, f. 1879 i Lavik, og Magna f. Mikelsen, f. 1888 i Ibestad. Var fisker og senere stolldriver i gruvene i Kirkenes. Var med i krigen i Norge, men dro til Svalbard etter at kampene var slutt, og arbeidet i gruvene der. Kom senere til England og gikk inn i handelsmarinen. Var først på d/s Alaska, deretter på d/s Fagersten. Omkom 13. august 1942 da han ble overkjørt i London under mørklegningen. Gravlagt i London.

JØRGENSEN, LUDVIK ALFRED WILLIAM, fisker og ar­beider, Bjørnskinn. Født 10. mai 1913 i Dverberg, s. av Elleseus Jørgensen, f. 1888, og Karlene f. Jenssen, f. 1891. Gift 1939 i Bjørnskinn med Edith Petra Oline Bjørnskinn, f. 1914.1 barn. Dro i 1941 til Svalbard for å reparere en båt. Da Svalbard ble evakuert, ble han tatt med til England. Kom inn i Den norske brigade og tjenstgjorde som soldat i 1. kompani i Skottland. Han ble syk under øvelsene og innlagt på feltsykehuset, senere på et skotsk sykehus hvor han døde 2. juli 1944. Gravlagt på Åknes.

KIIL, ADOLF WILHELM KORNELIUS, fisker, sjømann, Tromsøysund. Født 25. april 1914 i Tromsøysund, s. av Johannes Olaisen, f. 1888 i Tromsøysund, og Marie f. Wilhelmsen, f. 1895 i Lyngen. Ble mobilisert 16. april 1940 og var med i krigen på Bjørnefjell-avsnittet. Tok under krigen hyre på d/s Ingerto som gikk i innenriksfart. Under en tur til Svalbard i august 1941 stakk skipet over til England. Seilte deretter i alliert fart på samme skip. Omkom i mars 1942 da skipet forsvant etter å ha gått fra Clyde 26. februar 1942 med kurs for Mobile.

KNUTZEN, GUNNAR, Flakstad. Født 12. august 1920 i Flakstad, s. av løytnant Martin Johan Knutzen, f. 1873 i Flakstad, og Gunhilde f. Abrahamsen, f. 1880 i Borge, Lofoten. Arbeidet på farsgården og drev fiske. Reiste til Svalbard i mai 1941, og arbeidet der til befolkningen ble evakuert til Skottland. Underveis ble skipet torpedert ved Skottlands kyst, men han ble reddet. Ble utskrevet til tjeneste i Hæren. Gjennomgikk rekruttøvelser i Skott­land og ble så sendt til Svalbard til vakttjeneste, her ble han syk og ble sendt til hospital i Dumfries, Skottland, hvor han døde 2. februar 1944. Gravlagt i Flakstad.

KVALBEIN, JOHAN, fisker, Ogna. Født 22. januar 1913 i Eigersund, s. av Johan O. Kvalbein, f. 1880 i Ogna, og Elen Vilhelmine f. Tovdal, f. 1882. Gift 1935 i Ogna med Margrethe Lindtjørn, f. 1916 s. st. 2 barn. Kystskippereksamen. Dro i 1941 i eget fartøy fra Norge til England og meldte seg til tjeneste. Ble sommeren 1943 sendt til Svalbard. Falt 8. september 1943 i kamp med tyskerne. Gravlagt på Svalbard.

LANGSETH, BJARNE SEVALD, kranbas, Kirkenes. Født 15. juni 1911 i Fauske, s. av Wilhelm Langseth, f. 1884 i Meldal, og Charlotte f. Jakobsen, f. 1884 i Buksnes. Gift med Ingeborg Ellefsen, Kirkenes. Var kranbas i Bjørnevatn til han i 1940 reiste til Svalbard. I mai 1941 gikk han sammen med 5 andre ombord i isbryteren Isbjørn og tvang mannskapet til å sette kursen for Eng­land. Skipsføreren fikk varslet tyskerne som sendte et skip og bordet «Isbjørn». De som hadde kapret skipet, ble arrestert og ført til Tromsø, og derfra til Oslo, hvor de ble dømt til døden og skutt 2. november 1941 på Håøya. Omtalt i Aftenposten nr. 464, 1948.

LARSEN, KÅRE KRISTIAN, messegutt, Sandtorg. Født 19. august 1922 i Harstad, s. av Albert Heggelund Larsen, f. 1890 i Ibestad, og Olga Julie Elise f. Rask, f. 1894 i Loppa. Kom til England fra Svalbard 1941. Var senere på hvalkokeriet Kosmos II som gikk i alliert fart. Da skipet var på vei fra New York til Clyde, ble det utsatt for torpedoangrep 28. oktober 1942. Skipet gikk til bunns, og han omkom.

LUDVIGSEN, EGIL, murer, gruvearbeider, Aker. Født 21. juni 1901 i Vefsn, s. av Ludvig Pettersen Søfting, f. 1866 s. st., d. 1943, og Kristense f. Andersen Grøftrem, f. 1863 i Vefsn, d. 1934. Gift 1938 i Oslo med Dagmar Pauline Jørgensen Brubakk, f. 1905 i Vefsn. Var gruvearbeider på Svalbard. Ble evakuert til England hvor han tjenstgjorde ved Marinens intendantur i Lon­don. Omkom 10. november 1944 i London under V 2-angrep. Gravsatt i Vefsn.

LUND, JOHN BERSVEND, formann, sersjant, Svalbard. Født 16. september 1881 i Målselv, s. av Bersvend Johannesen og Olea Jonsdatter Lund, Gift 1919 i Tromsø med Aagot Emilie Johansen, f. 1884 i Oslo. 4 barn. Handelsskole, hadde studert gruvedrift i England. Var sersjant i Svalbardgarnisonen. Ble såret under tysk flyangrep 14. mai 1942, og døde 17. mai s. å. Senket i Grønfjorden, Svalbard. Omtalt i Arbeidslederen nr. 7, 1945. Sønnen Olav omkom samtidig.

LUND, OLAV, arbeider, Svalbard. Født 17. september 1919 på Svalbard, s. av John Bersvend Lund, f. 1881 i Målselv, og Aagot Emilie f. Johansen, f. 1884 i Oslo. Sjåfør- og motorkurs. Kom til England 1941 og sluttet seg til de norske styrker. Ble kort etter overført til Svalbardgarnisonen hvor han gjennomgikk et spesial­kurs. Var på isbryteren Isbjørn, og omkom 14. mai 1942 da den ble senket av fly i Grønfjorden på Svalbard. Hans far døde etter samme flyangrep.

NESVOLD, OLE, stiger, Ålen. Født 26. september 1909 i Ålen, s. av Gjertrud Nesvold, f. 1882. Gift 1940 i Trondheim med Dagny Søfting, f. i Mosjøen. 1 barn. Bergskolen på Kongs­berg. Arbeidet på Svalbard i Sveagruven. Etter evakueringen av Svalbard i 1941, gjorde han tjeneste i den norske marine som ser­sjant. Under et tokt i Ishavet ble skipet bombet i senk av tyske fly 14. mai 1942. Omtalt i A. J. Reitan: Ålen, s. 418.

NILSEN, ERICH MICHAEL, kvartermester, los i spesialtjeneste, Tromsø. Født 24. mars 1893 i Lyngen, s. av gårdbruker Nils Henrik Henriksen, f. 1850, og Karen Mosesdatter, f. 1852. Gift 1921 i Tromsø med Aagot Mathilde, f. 1892 i Lyngen. 1 barn. Var fangstmann og arbeidet på Svalbard. Ble i 1941hentet til England og gikk inn i Marinen i spesialtjeneste som kvartermester og los på d/s Isbjørn. Omkom 14. mai 1942 da skipet ble senket av fly ved Grønfjorden på Svalbard, på reise fra Island.

NILSEN, NIKOLAI MARTHIN, trearbeider, Sørfold. Født 28. juli 1884 i Sørfold, s. av Nils Hansen, f. 1854 s. st., og Marianne f. Olsen. Gift 1906 i Sørfold med Hansine Jørgine Amalie Peder­sen, f. 1885 i Lurøy. 4 barn. Arbeidet etter krigsutbruddet som trearbeider på Svalbard til han ble ført over til Skottland. Ble utskrevet som dekksmann i Marinen og gjorde tjeneste som forskallingssjef i Edinburgh, da han i begynnelsen av mars 1944 ble skadet ved en ulykke i tjenesten. Døde 14. mars 1944 på hospital. Gravlagt i Skottland.

NYBERG, IVAR, gruvearbeider, Målselv. Født 5. august 1893 i Målselv, s. av Ole Audunsen Nyberg, f. 1864 s. st., og Guri f. Sivertsen, f. 1878 s. st. Snekkerskole, sjåførskole. Arbeidet i gruvene på Svalbard til 1941 da han dro til England og ble vakt­mann i Den norske marine. Omkom 10. november 1944 i London under et angrep med V1. Gravsatt på Målselv kirkegård. Krigs­medaljen.

NYMO, OLE LARSSEN, arbeider, Skjervøy. Født 21. juni 1897 i Skjervøy, s. av Lars Olsen, f. 1875 s. st., og Anna f. Ander­sen. Gift 1933 i Skjervøy med Aslaug, f. 1913 s. st. 4 barn. Ar­beidet på kraftstasjonen på Svalbard, men ble hentet over til Eng­land i oktober  1941. Ble utskrevet som dekksmann i Den norske marine. Omkom 14. nai 1942 på et tokt fra England til Svalbard da skipet ble beskutt av tyske fly.

OLSEN, ALMAR KRISTOFFER, gruvearbeider, Balsfjord. Født 20. november 1901 i Balsfjord, s. av Hilmar Olsen, f. 1876, og Jendine f. Johansen, f. 1878, begge i Balsfjord. Ble hentet fra Svalbard av allierte skip i 1941 og ført til England. Tjenstgjorde en tid i Marinen, ble opptatt i Hæren 26. januar 1944 og tjenst­gjorde i Dumfries. Ble syk og døde på norsk sykehus i Skottland 12. april 1945. Gravlagt i Balsfjord.

OLSEN, OLE JOHAN, gruvearbeider på Svalbard. Født 29. april 1916 i Hadsel, s. av Eilert Andreas Olsen, f. 1891, og Petra Kristine f. Wessel, f. 1891, begge i Bø, Vesterålen. 1 barn. Kom til Norge fra Svalbard 1939 for å tjene verneplikten. Var på nøytralitetsvakt ved Narvik fra 15. januar 1940. Falt natten til 28. mai da han ble rammet av et skudd. Gravlagt i Hadsel.

PALM, WILHELM, baker, Sandar. Født 4. januar 1911 i Sandar, s. av Fredrik Eliassen Palm og Laura f. Ludvigsen. Gift 1935 i Sandar med Solveig Ludvigsen, f. 1915 på Nøtterøy. 1 barn. Bakerlære, stuertskole. Var med i Den norske hærs styrker på Svalbard, og falt under kampene der 12. september 1943. Grav­lagt i Alta.

PEDERSEN, ALFRED SVERRE, matros, Balsfjord. Født 10. mai 1912 i Balsfjord, s. av Olaf Alfred Pedersen og Petra Aminda, begge f. i Balsfjord. Gift 1937 i Balsfjord med Signy Sigvartsen, f. 1917. 3 barn. Var fisker og fangstmann, fra 1940 gruvearbeider på Svalbard. Fulgte høsten 1941 med allierte skip til England og mønstret på d/s Ingerto. Skipet gikk fra Clyde 26. februar 1942 og forsvant sporløst på vei til Mobile.

PETTERSEN, OLAF SIGURD, sjefelektriker, Svalbard. Født 9. juli 1883 i Tromsø, s. av Klaus Petterson, f. i Borås, Sverige, d. 1888 i Bardu, og Rebekka f. Kirkemo, f. 1856 i Bardu, d. 1925 s. st. Gift 2. 1919 i Tromsø med Sandra Teodora Hedvig Heitmann, f. 1892 i Ballangen. 10 barn. Evakuerte fra Svalbard i september 1941, og tjenstgjorde deretter som kvartermester ved Marinens depot i London. Døde på Holland Park Hospital i London 19. sep­tember 1944. Gravlagt i Ofoten.

REED, INGEBRIGT, gruvearbeider, Breim. Født 25. november 1879 i Gloppen, s. av Arne K. Reed, f. 1844,d. 1904, og Eli K. f. Næss, f. 1845, d. 1935, begge i Gloppen. Gift 1905 i Gloppen med Olina Rasmusdatter Reed, f. 1880 s. st. 2 barn. Framhalds- og folkehøgskole. Var gruvearbeider på Svalbard. Ble høsten 1941 overført til anleggsarbeid i Scapa Flow hvor han arbeidet til han ble syk vinteren 1942. Døde på det norske hospital i Edin­burgh. Gravlagt i Edinburgh.

RØDAAS, HALVOR SVERRE, stud. med., V. Aker. Født 8. april 1916 i Ullern, s. av malermester Halvor Rødaas, f. 1870 i Hof i Solør, og Petra Sofie f. Larsen, f. 1877 i Onsøy, d. 1928. Malerfagskole, flyskole. Var med i krigen i Norge. Arbeidet på Svalbard 1940-41. Forsøkte sammen med noen andre å føre isbryteren Isbjørn til England våren 1941, men ble angitt. Tyskerne brakte skipet til Tromsø. Han ble senere ført til Oslo, dømt til døden og skutt på Håøya 2. november 1941. Omtalt i Aftenposten nr. 464, 1948.

RØNNESTAD, JOHANNES, stuert, Ålesund. Født 24. de­sember 1890 i Volda, s. av fyrvokter Ole Rønnestad og Berthe Kanutte f. Lystad, begge f. i Volda. Gift 1913 i Ålesund med Ragna Susanne Josefa Barstad, f. 1891 i Hjørundfjord. 4 barn. Stuertskole. Omkom 13. mai 1942 da d/s Isbjørn, som ble brukt ved landstigningen på Svalbard, ble senket av fly i Grønfjorden.

SAMBO, ENDRO, donkeymann, Bergen. Født 15. juni 1904 i Bergen, s. av Knut Andersen, f. 1858, d. 1934 i Bergen, og Gjertine f. Sambo, f. 1862, d. 1931 s. st. Gift 1935 i Bergen med Anna Pauline Madsen, f. 1909 s. st. 2 barn. Skoleskipskurs. Var på d/ s Dagny I som ble oppbrakt av engelskmennene på Svalbard, og omkom 9. august 1941 da skipet ble bombet i senk av tyske fly ved Torshavn, på vei fra Advent Bay til England.

SAMUELSEN, ALF SINDING, hvalfanger, Sandar. Født 19. februar 1916 i Sandar, s. av Anders Hendrik Samuelsen, f. 1879 s. st., og Hulda Emilie f. Eriksen, f. 1887 i Dalsland, Sverige. Sjåførutdannelse. Var hvalfanger, men gikk under krigen inn i Den norske hær i Skottland, hvor han var i sanitetstroppen. Falt i tjeneste 8. september 1943 på Svalbard.

SANDVIK, JOHANNES INGVALD EINAR, mekanikar og kranførar, Sande. Fødd 4. januar 1909 i Sande, s. til Petter Olai Molvik, f. 1876, og Dina f. Ervill, f. 1890. Gift 1933 i Ålesund med Gudrun Strand, f.1911 i Vanylven. 1 barn. Teknisk kveldsskule, sveisekurs. Arbeidde på Svalbard då Noreg kom med i krigen, og sette livet til under evakueringa frå Svalbard då d/s Dagny I vart bomba og søkkt utanfor Torshavn 9. august 1941.

SVERDRUP, EINAR, direktør, Bærum. Født 18. desember 1895 i Solund, s. av professor Johan Edvard Sverdrup, f. 1861 i Balestrand, og Agnes f. Vollan, f. 1866 i Norderhov. Gift 1923 i Trondheim med Dagny Lorck, f. 1899. 3 barn. Krigsskolen,

bergingeniør N.T.H., studier i U.S.A. Var direktør for Store Norske Spitsbergen Kulkompani A S, og kom til England i septem­ber 1941 da Svalbard ble evakuert. Tok straks opp arbeidet for a få utrustet en ekspedisjon som skulle besette Svalbard og verne om anleggene. Ble leder for ekspedisjonen og fikk oberstløytnants grad. Omkom 13. mai 1942 da ekspedisjonens skip «Isbjørn» ble senket av tyske fly i Grønfjorden. Krigskorset. Omtalt i Teknisk Uke­blad nr.17,1945.

SYVERTSEN, ODD, lokomotivfører, Kongsberg. Født 26. august 1921 i Tromsø, s. av Harald Syvertsen, f. 1881 i Sandsvær, og Emma f. Helgesen. f. 1886 i Kongsberg. Teknisk aftenskole. Var lokomotivfører i gruvene på Svalbard, og kom til England da området ble evakuert høsten 1941. Arbeidet en tid som skitrener for norske tropper, og var med på det norske commandoraidet til Svalbard våren 1942. Ble drept i kamp med tyskere 14. mai 1942.

THRANE, ALF LIND, lokomotivfører, Sør-Varanger. Født 11. april 1909 i Salangen, s. av Karl Johan Thrane, f. 1886 i Lav­angen, og Hanna Marie f. Håkonsen, f. 1889 i Lenvik. Gift 1936 i Sør-Varanger med Elisabeth Henriksen, f. 1915. 4 barn. Var på Svalbard da krigen brøt ut, kom senere til England og ble skyt­ter på amerikansk s/s Tai San. Da skipet forliste, ble han overført på norsk skip. Var med under invasjonen i Frankrike og ble såret. Ble senere syk og døde 22. november 1944 på Grasland hospital, New York. Gravlagt på Lavangen kirkegård.

TVETER, JENS OLE, sersjant i fallskjermkompani, Skedsmo. Født 3. juni 1920 i Oslo, s. av Jens Thorvald Tveter, f. 1879 i Våler i Østfold, og Caroline f. Molle, f. 1885 i Spydeberg. Artium, befalsskole. Var med i kampene 1940 og senere i illegalt arbeid. Reiste til Sverige i mars 1941 og gjennom Sovjet-Samveldet og Asia til England. Meldte seg til Kompani Linge, og var med på strandhogget på Reine julen 1941 og på Svalbard i april 1942. Ble senere instruktør i et fallskjermkompani og gjennomgikk en rekke kurser. Omkom 22. januar 1940 ved Hungerford i England ved en ulykke under øvelse med håndgranater. Gravlagt på Vestre gravlund, Oslo.

TØGERSEN, BIRGER KRISTIAN JENTOFT, maskinmester, Tromsø. Født 25. juli 1898 i Tromsø, s. a. Johan Tøgersen og Petrea f. Mendsen. Gift 1921 i Tromsø med Hilma Torbjørg Othilie, f. 1898 i Berg i Troms. 1 barn. Var på Svalbard og ble med til England under evakueringen 1941. Reiste som maskin­mester i handelsflåten og kom inn i marinen som kvartermester på isbryteren Isbjørn. Omkom 14. mai 1942 da skipet ble bombet av tyske fly i Grønfjorden på Svalbard.

VABØ, HARALD, skipsfører, Hetland. Født 17. mars 1890 i Lindås, s. av Jakob B. O. Vabø, f. 1863 s. st., og Kari f. Grim­stad, f. 1861 i Alversund. Gift 1928 i Kopervik med Agnes Våland, f. 1904 i Stavanger. 4 barn. Var fører på d/s Nandi som ble tatt av de allierte på Svalbard i august 1941 og siden gikk i fart mellom England, Island og Amerika. I februar 1943 ble han syk og kom på sykehus i Skottland. Døde der 14. juni 1943. Grav­lagt i Stavanger.

VASSENG, HARALD, fisker, Balsfjord. Født 7. mars 1918 i Balsfjord, s. av Nils Anton Olsen Vasseng og Kirsti Petrine f. Olsen. Etter 1940 arbeidet han på Svalbard, og ble tatt med over til England da Svalbard ble evakuert. Kom inn i de norske styrker, ble syk under tjenesten og kom pa det norske sykehus i Edinburgh. Døde der 11. juli 1945. Gravlagt i Balsfjord.

VIGTEL, TROND ASTRUP, ingeniør og kaptein, Kongsvinger. Født 8. januar 1910 i V. Aker, s. av kaptein Trygve Larsen, f. 1877 i Steinkjer, og Maren Greve f. Astrup, f. 1879 i Kristian­sund. Gift 1940 i Nordstrand med Marie Emilie Kaare, f. 1914. Krigsskolen, Norges Tekniske Høgskole, kurser i England. Tok kommandoen over styrkene i Longyearbyen på Svalbard 6. sep­tember 1940. Den 8. september s. å. angrep tyskerne byen med slagskipene Tirpitz og Scharnhorst og noen jagere, og Vigtel falt på vei til kanonene. Gravlagt på Svalbard. Omtalt i Norske studenters roklubs årbok for 1945 og i Teknisk Ukeblad nr. 36, 1945.

WESTNES, KONRAD EDVIN, gruvearbeider, Bjarkøy. Født 17. august 1879 i Bjarkøy, s. av Kristian Iversen, f. 1843 s. st., og Margrete f. Iversen, f. 1844 i Trondenes. Gift 1916 i Bjarkøy med Olufine Marie Olsen, f. 1881 s. st. 4 barn. Arbeidet i gru­vene på Svalbard, og ble i september 1941 overført til Storbri­tannia hvor han gikk inn i et arbeidslag ved en norsk militæravdeling i Dumfries. Ble påkjørt av en lastebil da han var på vei hjem fra arbeid, og døde dagen etter, 27. februar 1942, av skadene. Gravlagt i Dumfries.

WILHELMSEN, HARALD PILLGRAM, radiotelegrafist, Fana. Født 16. april 1908 i Bergen, s. av postmester Anton Bernhard Wilhelmsen, f. 1863 s. st., og Kristine f. Pillgram, f. 1865 i Molde, d. 1939 i Bergen. Gift 1942 i Edinburgh med Nancy Agnes Fallas. Artium, radiotelegrafistskole. Var ansatt ved Isfjord radio og ble senere bestyrer på Cape Line, Svalbard. Ble hentet derfra 9. september 1941 til Skottland. Etter en tid i Lille Norge ble han radiotelegrafist på et norsk kurerfly i ruten Stockholm-Skottland. Omkom da flyet ble skutt ned 4. april 1943 mellom Larvik og Skagen. Omtalt i Aftenposten nr. 218, 1945, Dagbladet nr. 63, 1945 og Norges Handels- og Sjøfartstidende nr. 26, 1945.

ÅRSET, JON, matros, Vartdal. Fødd 14. mars 1918 i Hareid, s. til Andreas Årset, f. 1892 i Ørsta, og Marit f. Seljevold, f. 1896 i Veøv. Snikkar- og treskjerarskule. Reiste i 1940 fra Tromsø med d/s Salonica som gjekk til Svalbard etter kol til Noreg: men då Noreg kapitulerte, gjekk skipet til Amerika. Det siglde deretter i alliert fart og vart torpedert og sokkt i Atlanterhavet 23. november 1940. Årset kom seinare på m/t Kongsgaard, og miste livet då skipet vart torpedert 21. februar 1942 vest for nordpynten av Curaçao, på reis frå Puerto de la Cruz til Aruba.