Print Friendly, PDF & Email

Svalbard – Spitsbergen. Forslag til navn for Norges nye besiddere i Nordishavet

Svalbard – Spitsbergen

Svalbard – Spitsbergen

Av Adolf Hoel

Aftenposten 1. februar 1920

I den senere tid har man ofte i pressen sett forslag om at ombytte navnet Spitsbergen med Svalbard. Man begrunder det med, at denne arktiske øgruppe er opdaget af nordmænd i 1194, eller muligens et par hundre år før, og af dem givet navnet Svalbard (af Sval, kold og bard, kyst, altså landet med de kolde kyster). Hollendernes ”opdagelse” af landet i 1596 var kun en gjenopdagelse, og de havde således rett til at give det et nytt navn, Spitsbergen.

Men hertil er 2 ting at bemærket. For det første er det umulige at føre noget afgjørende bevis for, at nordmændene har opdaget Spitsbergen, skjønt alle historikere og geografer, som har studeret spørgsmålet, mener at det er overveiende sandsynlig, at nordmænd er øgruppens opdagere. For det andet er navnet Svalbard enda temmelig ukjendt, mens Spitsbergen er – ialfald udenfor Norge – det mest brugte og kjendte navn. Det vil derfor uden tvil vække megen kritik og misstemning, om man skulde erstatte Spitsbergen med Svalbard. Det vilde bli omtrent som at forsøge på at ombytte Amerika med Vinland. Det hender ofte, at et navn på en geografisk lokalitet, givet af den første opdager, bliver glemt og erstattet med et andet. Det viser sig da, at det er meget vanskelig senere at få det oprindelige navn anerkjendt, når det andet har festnet sig gjennem længere tids brug.

Imidlertid er der en måde at se striden på. Jeg vil foreslå at man indfører Svalbard som navn på hele det område, som Norge nu har fået i Nordishavet. Dette indfatter alle øer mellem 74º og 81º nordlig bredde og 10º og 35º østlig lengde, altså foruden det egentlige: 1) Spitsbergen 2) Bjørnøya, 120 kvartmil syd for Spitsbergen 3) Hopen 20 kvartmil øst for Spitsbergen (Sydkap) 4) Kong Karls land 15 sjømil øst for Spitsbergens midtre del og Hvitøya 25 kvartmil øst for den nordlige del af Spitsbergen.

Dette er ikke alene et politisk henseende vel begrenset område, men det danner også en geografisk vel begranset enhed, idet 25º- meridianen er en naturlig grense mellem Spitsbergen-øgruppen og Franz Josefs Land. Det er derfor påkrævet at have et eget navn for disse øer, og noget bedre end det gamle, vakre Svalbard jan man vel ikke finde. Det er også overensstemmende med de historiske kjendgjerninger at bruge Svalbard i denne udvide betydning, da det lige godt kan have været Bjørnøya som Spitsbergen eller begge dele, som nordmændene opdagede.