Print Friendly, PDF & Email

Storkobben – En skildring fra polarisen

Nordlandsposten 24/8 1927

De lette arktiske skyer hænger lavt over Nordostodden – en av polarisens mægtige følehorn mot havet. Langt derute i vest glider solen mot horisonten i en rustenrød orange over de uendelige drivisvidder. Dovent vugges de store flak av næsten umerkelig dønning, men hver gang de bevæger sig hø­res sukkende lyde, som en kjæmpe der ligger ondt i søvne. Drivisen slumrer. Juninatten hersker over polarødet.

Men intet påvirker eller for­styrrer isørkenens eneboer – den sortbrune spekkolos, storkobben – som på kanten av et isflak har indrettet sig på en længere hvil. Allikevel er den årvåken på vakt. Dog er det ikke den farvestrålende solnedgang – ei heller det speilblanke vand mellem fla­kene eller den enslige isrype bor­te på naboflaket, som dens opmerksomhet gjælder. Den er på vakt mot farerne som lurer bak skrugarer og fordypninger. Den intense stilhet er ladet med spænding, for storkobben som tilsyne­latende hviler så sorgløs, vet nok at dens værste fiende – den selv­skrevne fyrste av ødemarken – is­bjørnen, kan komme lurende når som helst. En dag borte ved Kong Karls Land da den vilde op på et flak med en diger torsk til frokost, fik den se de vældige fár efter bjør­nen. Sporene visste at dyret hadde labber to gange så store som kobbens luffer. Den forsigtige gam­le ”fisker” snuste lidt omkring, stupte så ut i det svarte hemmelighetsfulde vand, og la mange mil mellem sig og budskapet om dø­den. Derfor var den nu på vakt. De store næsebor åpnet og lukket sig med jevne mellemrum, men veiret ingen isbjørn eller anden fare. Men juninatten er så stille, ikke et vindpust streifer de stride veirbørster.

 

Et stykke inde i isen er en bjørn i færd med at svømme over en våk. Det hvite hode med en sort snute, laver en hvit skumstripe gjennem våndet. Med et byks jumper den op på isen, og ryster pelsen. Den veirer omkring – hodet svaier frem og tilbake. – Det er isbjørnens taktik på krigsstien. Ikke det minste at se, ikke tæften av noget som kan fylde en slunken bjørnemave. Ikke har den vært mæt siden den tiden da sælungene var hvite, men da hadde det rigtignok vært frådseri. – Den flekket tænder, og åpnet de sterke kjæver så et blodrødt svælg kom tilsyne, ved tanken på hvor den hadde myrdet de hjælpeløse ungene. Bare et bit i nak­ken – et glefs her og der, og så slænge dem bort, der var nok av levende kjøt at få mellem store flokke av sælunger.

Siden hadde den trasket og svømt helt fra Frants Josefs Land til Sydkapp, og sulten hadde den været støt.

Pludselig synker den ned, blir et med ismarken. Hårene stritter på nakke og ryg. Dens fine lukt har sagt den at ikke langt borte var der mat at få. Som en erfaren jæger sniker den sig fremover. Den vil ha på det rene hvor vildtet befinder sig. Sakte og lydløst drar den sig bortimot et flak, hvor skrugaren ligger høi langs kanten, speider gjennem en åpning, og får øie på kobben, som intet­anende ligger på siden, og viftet sig med den ene luffe.

Bjørnen klemmer sig ned bak skrugaren for at lægge sin slag­plan. De gule øine gnistrer, og der går rykninger gjennem den forsultne krop som dirrer av spænding. Der er bare en vei at angripe at det er at gjøre en omgående bevægelse mot flaket hvorpå isrypen sitter, for der er store skru­garer som gir godt skjul.

Men der er også en anden ting som bjørnen ser og synes må tas i betraktning: Isrypen – når den kommer nær vil rypen fly op, og derved varsle den lydhøre stor­kobbe. Derfor venter jægeren tål­modig bak skrugaren, kanskje vil fuglen fly bort av sig selv.

Den kloke isrype har imidlertid fåt øie på bamsen, og vet av er­faring at når denne er mæt, blir der altid et styke igjen til ubudne gjester, derfor blir den sittende ro­lig og avventer begivenhetens gang.

Omsider blir isbjørnen utålmodig og tar risikoen med den ubehagelige signalist. I ly av is­stykker og forhøininger som dan­ner god dækning, tar den en om­vei og når tilslut fisket hvor is­rypen troner høit på et isstykke. Men nu synes nok fuglen det er på tide at komme sig væk, og flakser over på et andet flak. – Kobben farer lynsnart op, og spei­der med store kulerunde øine, men merker ikke faren, og falder tilro. Med visse mellemrum sprætter den op på lufferne og strækker hals, for instinktet sier, at den absolute stilhet, og den tilsynela­tende rolige ensomhet, har noget farlig med sig. Den ser ikke de gnistrende øine som gjennem isbaren på nærmeste flak, nøie føl­ger alle dens bevægelser.

Alt begunstiger isbjørnen, selv naturen er imot den svakere mot­stander, for nu kommer flaket ind i en strøm som fører det sakte men sikkert mot det andet, hvor bjørnen har spændt sine; kjæmpesterke muskler til et vældigt sprang. Bare litt nærmere.

Da veirer kobben den kjendte lukt som varsler død, og et øieblik er den stiv av skræk – et lite nø­lende øieblik – som blir skjæbnesvangert, – for nu farer en tå­ket masse gjennem luften, spyet ut av selve stilheten.

Et eneste lammende slag av en hjørnelab på den utstrakte kobbenakke – et plask – og begge kjæmper ligger i vandet, men den ene flyter uten bevægelse i over­flaten. – Den er nu på de evige ismarker, hvor intet brøl av is­bjørnen forstyrrer den hvite stil­het.

Sv. M.