Print Friendly, PDF & Email

Ole Nilsen – 55 år i ishavsfart

Ole Nilsen – 55 år i ishavsfart

Tromsø Stifttidende 21/12 1911

Gamle Ole Nilsen, Tomasjord, Balsfjord, reiste sin første tur til Ishavet 1851 med skipper, Johannes Haugan, skonnert «Raduga», som forliste samme tur ved Daudmanmsøyra, Isfjord, kom da ombord i jagt «Fisken» skipper Dørma av Hammerfest som førte os hjem til Norge. Samme år reiste jeg anden tur med samme mand og fartøi «Fisken». Året efter reiste jeg med jagt «Kongsberg» av Hammerfest, 1 tur videre med skipper Janne Åstrøm. 2 år som harpuner, siden reiste jeg med skipper Sunstrøm, jagt «Venskabet». 11 år som harpuner, og forliste ved Lavø 1871 og kom da ombord i jagt «Dragdukken».

En gang i disse år var jeg i en farlig historie, idet hvalrosen væltede båten og reiste av med den. Vi blev da stående på isen uten båt, i tåge og bløt til skindet og langt fra skuten og langt fra land, vi tok da et passende isflak til båt og fik samle op årer, lænser og hakkapiker og alt som fløt, vi skar i stykker stænger og satte i kanterne av isflaget og rodde i den retning som hvalrosen reiste med båten. Efter en lang tids ror som gik besværlig, hørtes hvalrospust i samme retning, ved ankomst til en storis fik vi se agterenden av båten, idet hvalrosen har gået på tverside av isen og således har båret fast så vi fik tak i båten og fik

den lænset med vore huer og dræpt hvalrosen med lænsen. Vi fortsatte at søke efter fartøiet, som fandtes efter lang søkning i vedvarende tæt tåge, uten mat, så vi var temmelig medtat av sult og våt til skindet.

I året 1872 var jeg med «Dragdukken» av Tromsø og forliste da ved Gråhuken. I det navnkundige år 1872 da der forliste 6 fartøier på Spitsbergen og 19 mand døde, 17 i Isfjorden som reiste med 2 båter fra Velkomstpynten til Isfjorden i tiden fra midten av oktober, og der døde to mand som blev igjen i Gråhuken, Mathillas med sin kok. Den 3die november blåste der op en storm av SO. som rev isen op for Velkomstpynt, hvor to fartøier satt fast, «Pepitta» og «Jakobine» av Tromsø, som da blev arbeidet løs av 30 mand med lænser, økser og stænger, og fik under seil om natten til 5te november. Der blev da bragt ombord i disse fartøier is til vand, da man ikke hadde vand og rækved.

Den 6te november seiltes fra Norskøen for en frisk vind av N. med snetykke, kom til Prins Karls Forland, blev stilleliggende og kom da fra hverandre i mørke og snetyk luft. Vinden dreiede om på S. og videre på SV. med sneslud, vi med «Pepitta» stod da så langt på sjøen at vi klarede forover for Sydkap og videre kom klar av land. I oprørt hav og storm kom vi til Havøsund i forkommen  tilstand. Fartøiet var da så ramponert, at da vi gik seil derfra og måtte bugsere, så vi lys i lugaren fra bugserbåten. Vi kom til Hammerfest, der blev fartøiet lagt i fjæren og kondemnert. Enhver kan forestille sig i hvilken stilling vi var i denne tid, lite mat og fri for vand, da den is vi hadde i rummet smuldrede op og således mistede vandet. Vi var 18 mand ombord. Så situationen var ikke behagelig. Det kunde være av interesse at til føie nogle ord om vort kammeratsfartøi «Jakobine» som førtes av skipper A. Knudsen, de var 22 mand ombord og likeledes utstyret med is til vand og noget rækved. Efter skilsmissen ved Forlandet har de søkt at komme ind til Isfjorden for at ta de 17 mand som reiste fra Gråhuken til Velkomst pynt i oktober, men som forresten ikke lot sig gjøre, og måtte gå på sjøen efter et betydeligt havari, idet de fik forriggen brækt, palstøtten kløvet, forloken mistet og skanseklædningen bortrevet av sjøbrækningerne, istykkerslået skelet, båterne knuste, fri for mat og vand, så de kun hadde litt vand på flasker i yderste nød, til kokning samledes op snesørpe av dækket, og kom ind til Tromsø 29de november. Der var utsat en redningsexpedition med det såkaldte stimskib «Albert», kaptein Otto, som fik ordre at gå til Kap Torsen i Isfjorden efter de 17 mand, men antagelig blev mørkeræd før han kom til Sandefjord i sidste dage av november, eller samme tid som «Jakobine» kom til Tromsø.

Året efter reiste jeg med skonnert «Finmarken» av Hammerfest og forliste i Hinlopenstrædet, og fartøiet sank så hurtig, at det var på det sidste vi kom i båterne og kom ombord i jagt «Ørnen» av Hammerfest som seilte os over til Mosselbay, hvor vi kom ombord i dampskib «Onkel Adam», tilhørende Nordenskiöld polarekspedition, som også hadde overvintret fra 1872 og fulgte da hjem med ham.

Videre reiste jeg årlig med de forskjellige Tromsøfartøier som harpuner, og gik da som vanlig indtil først i nittiårene med skipper Hansen, jagt «Anna» av Tromsø. Da blev vi fastringet av isen mellem Franz Josefs Land og Nordostlandet. Imidlertid mens vi drev i isen døde anden harpuner og blev begraven, vi drog da med båterne i syd, og kom da i åpent vand, efter 14 dages møisom træk på isen og efter 2 døgns ror kom vi under land ved Nordostlands østre pynt eller østenom Kap Smith, der traf vi på jagt «Grønland», skipper Johannes Larsen, og kom hjem med ham. Jeg var i et træk med «Elieser» og videre med «Rivalen», skipper H. Andresen i 11 år som harpuner, var skipper 1 år med slup «Merkur». I den sidste tid har mit syn slåt feil, så jeg har reist som mand med stimskibet «Fridtjof» på ekspedition, og nu de sidste årene med «Excelsior» og skøiten «Favorit», i sidste år med kutter «Gåpå».

Der kunde skrives en hel bok, men jeg skal indskrænke mig til hvad skrevet er. Da der for tiden skrives så meget om store besværligheter, som i fortiden var bare stille og solskin.