Print Friendly, PDF & Email

Nordmenns navn på en minnetavle i Canadas riksarkiv

(Tidens Tegn 10/6-1926)

                           

På et canadisk minnesmerke over dem som omkom på Den canadiske arktiske ekspedisjonen 1913-18, fiiner vi tre norske navn risset inn, nemlig Charles Thompson, Andre Norem og Bjarne Mamen.

Sjømannen Charles Thomson døde sammen med Peter Bernard, kaptein på «Mary Sach», da de forsøkte å krysse over til Banks Island vinteren 1916-17.

Andre Norem, også sjømann, hviler på nordkysten av Alaska, og Bjarne Mamen, topograf, var om bord på «Karluk» bukket under av skjørbuk i Rodgers Harbour, Wrangel Island, nordenfor Øst-Sibir, mai 1914.

Bjarne Mamen

De to førstnevnte var borgere av De forente Stater. Bjarne Mamen var trolig den eneste norske borger som var med på den kanadiske arktiske ekspedisjonen. Han var født i Halden i 1891 og utdannet forstmann. I 1912 ble han ansatt som topografisk assistent ved den norske Spitsbergenekspedisjon. Han reiste senere til Canada, hvor ble antatt som medlem av den kanadiske arktiske ekspedisjonen.