Print Friendly, PDF & Email

«Miss Nordpol» – og andre kvinner i Arktisk

Tromsø 7/8-31

Den damen kjenner jeg meget godt, sier professor Samoilowitsch til en medarbeider i «Berliner Tageblatt». Hun blev av sine kolleger enstemmig utnevnt til «Miss Nordpol» og fortjener også denne verdighet. Tross sin ungdom – hun er mer enn tyve år – har hun allerede er godt navn i videnskapen. I fjorten måneder har hun vært med som  medlem av en forskergruppe i det høie nord – på en av øyene ved Frans Josefs Land. Hooker-øya hvor vi har innrettet et provisorisk observatorium, liggende på den 81. breddegrad, altså bare 9 grader fra polen. «Miss Nordpol»er derfor uten tvil den første og eneste av alle europeiske kvinner som har lever så nær polen. Bare to ganger før i den arktiske forsknings historie er kvinner trengt så langt mot nord.

Kvinner som polarforskere?

Ja visst, som deltagere i forskningsreiser. Den første var en fransk dame, mademoiselle Juliette Jean, som i 1912 satte sitt liv for videnskapen under en arktisk ekspedisjon til Novaja Semlja. Som alle de andre deltagere i ekspedisjonen, fant hun sin død i ismarkene. Den annen kvinne var en russerinne, Hermine Szdanko, som deltok med Brussilow-ekspedisjonen i året 1914 på et tokt nord for Frans Josefs Land. Også denne ekspedisjonen delte skjebne med så mange arktiske forskere. Av de 24 deltagere var tilslutt bare to i live og de blev reddet.

Men hvem er denne «miss Nordpol»?

Det er en tysksrussisk dame, Elisabeth Demme, fra det arktiske institutt i Leningrad. Hun er med som biolog og skal studerer dyrelivet i det høie nord. Våren 1930 reiste hun med en del andre arktiske forskere med den russiske ishavdamper «Lomonosow» til Hooker-øya og blev satt i land der. De fikk med levnedsmidler for to år, og har innrettet sitt eget observatorium med radiostasjon og befinner sig godt. I høst vil de bli avløst av en annen gruppe.

Hvordan kom fra Demme til å bli med?

Hun studerte biologi i Russland og var med på en ekspedisjon til Turkestan som vitenskapelig assistent Iwanow å kjenne. så blev de gift.

Hva heter vel da fru Iwanow?

Nei, hun heter fru Demme, for i de russiske ekteskapsregistre beholder kvinnen sitt pikenavn. Da professor Iwanow overtok ledelsen av ekspedisjonen til Hooker-øya blev hun selvfølgelig med. denne ekspedisjons arbeide er dessuten meget interessant, fordi der også er læge med, som skal studere virkningene av et ophold i Arktis på det menneskelige legeme, og dermed begynner en ny gren av den medisinske videnskap.

«Graf Zeppelin» skal altså besøke denne videnskapens nordligste observasjonspost og dermed også «Miss Nordpol», men det avhenger helt av været. Værmeldingen fra radiostasjonen på Hooker-øya vil være det avgjørende for vår kurs i Ishavet. Om vi kommer til å hilse på Demme vet jeg ikke. Hun har bygget sitt telt langt fra observatoriet, i en trakt hvor det er de gunstigste betingelser for hennes studier. Slik er kvinnene.