Print Friendly, PDF & Email

Ishavsskipperskipper Fredrik Grønbæk Olsen

– et minneord av Gunnar Isachsen

Aftenposten 22/3 1932

Ishavsskipper Fredrik Grønbæk Olsen døde lørdag 19/3 1932. Født i Vester­ålen 1855 var han nu den eldste ak­tive ishavsskipper Hammerfest.

Et langt liv i slit er avsluttet, som fangstmann, skipper og islos like til det siste. Når en hører at de fire første turene hans på Ishavet ikke gav så meget av seg at han kunde betale for kosten engang, vil nok mange spørre om hvorfor fangstmennene likevel trøstig drar vei på Ishavet næste år og kommer igjen år efter år. For slik er det nemlig. Jo, det er fisket, og Ishavet sjøfolk der nord lever av. Like galt kan det jo ikke være bestandig, tenker de, og næste gang da skal det bli det store lodd! Som også landmennene hos oss er så vel vant med. Var det galt i år, blir det nok bedre til næste år. Gir aldri op.

Av sine mange ishavsturer var det ferdene til Øst-Grønland Fred­rik Olsen helst talte om. Især had­de han meget til overs for Scoresby Sund, ”det best tilgjengelige sted på hele Grønlands østkyst.” I august 1903 var han med Robertsons seilkutter «Anna» hele 3 uker inne i dette store fjordkompleks, vestenom alle de store øene, hvor han fant en god havn mellem Bjørnøene og likeså en fin havn ved Rosenvinges Bukt, den samme hvor danskene nu har sin eskimokoloni. Efter denne turen var Olsen fast bestemt på å flytte til Scoresby Sund med sin fa­milie, og ”ennu brenner det mitt sinn at jeg ikke skulde få realisert denne planen.”

Efter sitt slitsomme liv hadde mange unt Fredrik Olsen en fyrplass som han nok vilde ha passet til alles tilfredshet og vel så det. Jeg gjorde for mange år siden hvad jeg kunde for at han skulde opnå dette, men nei, det gikk ikke an ”av hensyn til konsekvensene.” Til tross for at Olsen var villig til å fraskrive sig pensjon og til å ta fyrplassen i Nordland eller Finnmark, det hjalp ikke – konsekvensene!

Skjønt Fredrik Olsen aldri opnådde å vinne ”det store lodd”, holdt han sig oppe til det siste som ishavsskipper fra Hammerfest.

Gunnar Isachsen