Print Friendly, PDF & Email

Gunnar Kaasen på hjemlige trakter etter 50 år i Alaska

(Tromsø 2/5 1955)

Det er ikke hver dag man tref­fer en gullgraver og hundekjører av den gamle vaskekte gar­de – en som var med den gang gullfeberen raste og menn fra alle verdens kanter strømmet til Alaska for å hente seg for­muer der. Det er ikke hver dag man treffer en kar som var kompis med Jafet Lindeberg, fra Badderen den gang han sto på toppen av sin gullhaug, og som gjennom et langt liv har lett et­ter den store rikdom i Alaskas ødemarker. Men en slik kar sit­ter i dag lys levende, røslig og barsk på Grand Hotell i Tromsø og har mer enn vanskelig for å kjenne seg igjen i den byen han ikke har sett på 51 år.

Det er den 73 år gamle Gun­nar Kaasen fra Everett i sta­ten Washington som etter et halvt hundre års utlendighet er på tur til sine brødre i Kåsendalen i Burfjord der han tråd­te sine barnesko.

Da den legendariske gullgraverskikkelsen Jafet Lindeberg fra Badderen kom hjem til Nord Troms på sitt triumftog i 1901 – etter å ha gjort et gullfunn som brakte ham rett inn i mil­lionærenes rekker – fikk han med seg en rekke eventyrlystne ungdommer som også ville over til Alaska for å bli rike i en fart. John Kaasen var en av dem. Han dro over i 1901. Tre år senere fulgte den da 22 år gamle broren Gunnar Kaasen etter. Men John returnerte til Norge i 1910. Gunnar ble der borte – som gullgraver og hundekjører bodde han i Nome i 46 år helt til han i 1950 flyttet til Everett nær Seattle og kjøpte seg hus der.

Men torsdag kveld møttes brødrene John og Gunnar igjen på dampskipskaia i Tromsø et­ter 45 års atskillelse, og de kjen­te hverandre igjen. Nå skal Gun­nar Kaasen og hans svensk fødte fru Anna tilbringe våren, som­meren og høsten her for så å re­turnere til Statene i oktober.

Men John mener nå det at de kommer til å slå seg ned her for godt.


Vaskekte gullgraver hele livet

Gunnar Kaasen er ingen stor forteller – og mange av de nor­ske ordene kommer hardt på tverke for ham. Det er tydelig at de ikke har vært i bruk på lenge, så da intervjueren gjør oppmerksom på at også engelske uttrykk vil bli forstått, kommer det følgende hjertesukk:

What to hell didn’t you say that before!

Gullgraver har han vært det meste av sitt liv, både som selv­stendig skjerper og som arbei­der i det store gruveselskapet. Og det er nok i selskapets tje­neste han i årenes løp har skaf­fet seg inntektene til livets opp­hold.

– Du fant ikke den store gullåren?

– Nei, jeg ble aldri rik.

Men så er det jo også noen år siden det var vanlig at den barske skjeggete skjerperen kunne dra ut i ødemarken og bli rik. Nå er gullgravingen en in­dustri. Skjerperens enkle spade og panne er avløst av kjempemaskiner som arbeider seg plan­messig gjennom feltet og tar det gullet som er der. Fortjenesten går til aksjonærene. Det forhindrer imidlertid ikke at Kaasen like til det siste har vært på selvstendig skjerping i Alaska. Så sent som for to år siden et­ter at han og kona hadde flyt­tet til Everett – dro han til­bake til Nome og ble der i åtte måneder, og sannelig blinker det ikke interessert i øynene på gullgraveren når samtalen kom­mer inn på Finnmarksviddas muligheter. Enda er han sprek nok til å gjøre et forsøk!

Hundekjøreren

Kaasen var hundekjører i US Mining gjennom en årrekke et­ter den forrige verdenskrig den gang selskapet brukte hunde­spann for å frakte post og annet fra Nome opp til gruvene. I disse årene var han mye sam­men med Leonhard Seppala, og han deltok som Seppala i dødsracet mot Nome med difteriserum under den alvorlige epidemine der i 1925. Faktum er at det var Kaasen som kjørte den siste 54 engelske mil lange etap­pen fra Bluff til Nome en kald februarnatt. Det tok åtte timer og femten minutter. Serumet kom fram og mange liv ble spart. Både Seppala og Kaasen kjørte med spann som selskapet eide. Lederhunden i Kaasens spann, «Balto», har fått sin bronsjestatue i Central Park i New York. Men Seppalas be­rømmelse skyldes vel mest at han vant så mange veddeløp, såkalte sweepstake-races. Kaa­sen har ikke vært konkurransemann på den måten.

– Og litt har vel også Tromsø forandret seg siden sist?

– Den has grown, sier Kaa­sen og mener at byen er blitt mye større.


Gunnar Kaasen har ikke hatt noen forbindelse med Jafet Lin­deberg på mange år. Etter de opplysninger som ellers forelig­ger, tapte Lindeberg alle sine millioner på uheldige investeringer under forrige verdenskrig, men han er ennå i live, visstnok i Nevada.

Seppala bor i Seattle. Han var på besøk i Norge for noen få år siden.