Print Friendly, PDF & Email

Gravmonumentet i Magdalena Bay

Oslo

Gravmonumentet i Magdalena Bay

Bergens Tidende 19/8 1930

Fra Kings Bay på Svalbard telegraferes til N. T. B. at sysselmann Håvie Thoresen idag kom fra Magdalena Bay, hvor sysselmannen og bergmester Merckoll sammen med sine skibsbesetninger og to fangstmenn har opført et gravmonument på den gamle hollendergravplass. Monumentet er opført av rått tilhugget granitt. Utkastet er gjort av den unge norske maler Junge, som i sommer har ligget i Longyearbyen. Monumentet bærer inskripsjonen: ”Svalbardfarerne 1600 – 1750”. Under står: ”Reist av den norske stat 1930”. Der er nu foretatt en oprydning av gravfeltene i Magdalena Bay, som i den senere tid har vært meget besøkt av passajererne fra de store turistskib. Under disse besøk er dessverre flere av de steindekte gravene åpnet. Ialt er der antagelig over 100 graver på feltet hvorav mange ukjente. Under oprydningen blev der funnet deler av gamle hollandske krittpiper. Et par av kisteborene barapoi efter inskripsjoner. Sysselmannen har også vært ved gravfeltene på Amsterdamøen og Smeerenburg. Men disse felter ligger utenfor trafikken og er forholdsvis ukjente.