Print Friendly, PDF & Email

Fram-mannen Peder Henriksen død

(Andøya Avis 7/6-1932)

Forhenværende fyrassistent Peder Henriksen, Andenes døde lørdag    (4/6) sistleden 73 år gammel.

Peder Henriksen var Tromsø-mann. Og han var den fødte ishavsmann, uforferdet og snarrådig i dette liv, hvor manns mot og manns kløkt daglig settes på prøve. Det var derfor naturlig at han ble en av dem som ble med Fridtjof Nansen på dennes ferd til Nordishavet i 1893-96 med «Fram». Hvor høyt Nansen satte ham vil enhver som har lest Nansens bøker forstå.

Senere var han med på Otto Sverdrups «Fram»-ekspedisjon 1898-1902.

Efter hjemkomsten herfra blev han ansatt som fyrassistent, først på Helgeland en kort tid, og derfra kom han så til Andenes fyr, hvor hans kamerat fra Sverdrup-ekspedisjonen, Oluf Raanes, var fyrvokter.

Han fratrådte sin stilling for et par år siden. I fjor ble han syk, og han skrantet mere og mere, til han nu stille avgikk ved døden.

Peder Henriksen var en av dem som har oplevd meget i sin tid. Man han var en sjelden beskjeden mann, som alltid holdt sig selv i bakgrunnen, og det var derfor vanskelig å få ham på glid med historier fra sitt liv der oppe i ismarken, som i den tid var et langt farligere, ukjent og isolert arbeidsfelt enn nu. Men begynte han å fortelle, kunne han fengsle sine tilhørere i timesvis med sin lune, jevne fremstilling av kamp og slit, av håp og savn, av tro og seier. Og selv var han den typen på vårt lands polarpionerer, som har en stor del av æren for utlandets respekt for vårt flagg og for de menn som har båret det frem.

Peder Henriksen efterlot sig bare venner. Han var respektert og avholdt innen alle samfunnslag, ikke bare her på stedet, men over alt hvor han har ferdes.

Fred over hans minne.