Print Friendly, PDF & Email

Et kappløp med døden

(Nordisk tidende 12/2 1925)

Gunnar Kaasen forteller om hvordan han, Charlie Olsen og Leonard Seppala og to andre nordmenn kjæmpet sig frem gjennem Alaska med serum til difteripatientene i Nome.

Som meddelt i sidste nummer av “Nordisk Tidende” utførte tre nordmænd forleden en heltebedrift av de sjeldne, idet de med hund og slede kjørte fra Shaktolik til Nome med serum. Der raser som bekjendt en farlig difteriepidemi der oppe, og da byens lager av serum forlængst er opbrukt, stod man praktisk talt hjelpeløse overfor denne farlige sygdom. Det blev på alle mulige måter forsøkt at hjælpe indbyggerne, og serum blev sendt til Shak­tolik. Herfra kjørte i tre etapper Gunnar Kaasen, Charlie Olsen og Leonard Seppala den 165 miles lange distance gjennom ødemarken og bragte serumet velbeholdent til Nome. Gunnar Kaasen har fortalt de amerikanske aviser om denne farlige ekspedition og vi hitsetter herved hans historie, som sikkert vil bosos med stor interesse av bla­dets lesere.

– Det var en hard og anstren­gende tur, begyndte han og slædeturene over de isbelagte flater er det mest hasardiøse som jeg har været med på, enda jeg har gjennomkrysset Alaska helt siden året 1904. Men takket være min udmerkede hund, Balto, som er leder i koblet, fandt jeg frem. Den hund er aldeles fenomenal, når det gjelder at finde frem. Den førte an når jeg ikke selv kunde finde sporene, og over de isbelagte flater hvor der ik­ke fantes et spor var den veivise­ren, og en sikker veiviser også. Her kan den kanskje tilføies, at Bal­to er en av de mest bekjendte hun­der som findes i Alaska. Det var den som førte an dengang Kaasen i 1915 vandt Moose-racet, og det var også den som førte vor berømte landsmand Roald Amundsen fra No­me og op til den utseede flyveplass, dengang han forberedte sig til at flyve over Nordpolen, så det er ikke for ingen ting at den kaldtes for den bedste hund i Alaska. Nuvel, jeg ankom til Bluff, som er en liten landsby i Norton Sound, søndag aften for at avvente Charlie Olsens ankomst.  Han hadde reist til Golovin for at møte Seppala der skulde ha første etappe. Den er omtrent 80 miles. Alle hadde advaret Seppala mot at drage over Norton Bay som er en del av Norton Sound, idet isen var usikker og holdt på at smelte. De bad ham om at legge ruten rundt Norton Bay, selv om denne vei er mye længre, som at drage tvers over sundet. Men Seppala er ikke regnet for den bedste og dristigste hundekjører for ingenting. Det kan nok hende at han sa at han vilde reise rundt hele Norton Bay, men han hadde sikkert aldrig et øieblik i tankene at gjøre det. Han satte kursen tvers over, og enset hverken den farlige is eller det åpne vand. Det hadde været en farlig tur, men han lot det stå til og kom vel frem og bidrog ikke litet til at serumet kom så tidlig til Nome som det gjorde. Da Seppala ankom til Golovin efter at ha tilendebragt sin etap­pe, var hans hunder efter hvad Ol­sen forteller endnu i god kondition selv om de hadde kjæmpet sig frem igjennom 80 miles i vanskelige ter­reng. Seppala hadde brukt sine to favorithunder, Scotty og Togo, som leder i hundekoblet, og disse hadde gjort et vældig stykke arbeide med at bringe serumet frem. Seppala hadde brukt ikke mindre end tyve hunder i sit kobbel. Olsen startet derefter på sin 23 miles etappe med 7 hundes forsprang. Selv om denne etappe ikke er særlig lang, hvad distansen angår, så er den til gjengjæld meget vanskelig at kjøre, men Olsen ankom i god be­hold til sit bestemmelsessted. Hans i hunder var imidlertid på grund av kulde og snestorm helt tildækket med is og hadde ikke kunnet holde det ut stort henger. Mens Kaasen og Olsen snakket sammen i Olsens hjem, forværredes veiret og gik over til en forfærdelig snestorm, slik at man vanskelig kunde se en håndsbredd for sig. Jeg opholdt mig hos Olsen i nogen få timer, for at se om veiret vilde bedre, fortæller Kaasen videre, men da det tvertimot syntes at bli værre og værre for hvert minutt som gik besluttet jeg mig til at la det stå til. Det var bitterlig koldt, 28 grader under fry­sepunktet, og vinden ulte og hylte som aldrig før. Men i Nome visste jeg at man ventet med utålmodighet på serumet og klokken ti om natten søndag startet jeg.

Jeg pisket på hundene for at nå et litet hus der ligger 34 miles fra Bluff i sikkerhet, og hundene forstod øiensynlig hvad det gjaldt. Det gik alt hvad remmer op tøi kunde holde. Jeg var fuldt på det rene med at det vilde bli en straba­siøs tur, idet vinden forsøkte at ut­slette alle spor som fandtes, men jeg nådde da heldigvis mit første lille stoppested uten viderværdigheter. Her hvil­te jeg for nogen få minutter og begyndte så på den sidste spurt mot Nome. Alt gik ganske godt indtil jeg skulde krysse Topkok River, men her løp Balto ned i et “varmehull” og blev borte un­der vandet. Det vil si, jeg antok at den lå og svømte. Det var nem­lig umulig at se noget fremfor sig. Sneen drev en i ansigtet og det var så bitterlig koldt at selv med mine sældragter og rensdyrlue stak vin­den mig som nåler. Jeg måtte stoppe, fik den op, og tok den i ly i av en snefon for at tørke av dens føtter slik at disse ikke skulde fry­se til is. Dette tok bare et par mi­nutter og så bar det opover Topkok Hill, som på det høieste lig­ger henved 600 fot over havet, og ligger svært utsat for veir og vind. Det blev en hård tørn at komme opover. Vinden var forfærdelig og kulden gjorde at jeg forfrøs mit høire kind. Men tilslut hadde vi da nådd toppen og så bar det ned­over på den anden side. Her kom­mer man ut på en 6 miles lang flate og her fik uveiret rigtig spillerum. Det blåste så hårdt at jeg ikke kunde se nogen ting, og det var som at kjøre i blinde. Men jeg stolte på Balto, og i den hadde jeg også den bedste lods. Den lot det stå til og fandt nitid den rigtige vei.

Ved Solomon som ligger 33 miles fra Nome var det sendt ut en ekspedition for at be mig vente til stormen hadde lagt sig. Men veiret gjorde det som sagt umulig for mig at se nogen verdens ting og jeg passerte forbi ekspeditionen med kursen direkte for Nome. Fra Salo­mon og tolv miles mot Nome er det et forfærdelig terreng, og det blev den hårdeste tørn på hele turen.

Over Bonanza Creek var det al­deles forfærdelig. Vinden raset som en demon og hopet sneen op i svære dynger, slik at slæden væltet gang på gang. Det gik som følge herav meget småt med at komme avsted. Men da vi vel var kommet over Bo­nanza Creek gik det bedre, idet veien her svinger slik at de sidste miles hadde jeg vinden med mig. Og nu gik det fort. Jeg tilbakela således tolv og en halv miles på 8 minutter, og langt om længe skim­tet jeg så Port Safety, hvor Ed. Rohn ventet på mig med friske hunde. Men vinden begyndte nu at løie av og jeg besluttet mig derfor til at fortsætte direkte til Nome istedetfor at vække Ed. Rohn. Det er 21 miles fra Safety til Nome og løipen går langs Bering Sea. Stor­men hadde feiet op store snedynger og løipen var på flere steder helt gjensnedd, men Balto visste øiensynlig veien og alt gik bra. Det var ikke frit for at jeg gjennemstrømmedes av glæde, da jeg hadde nådd Nome i sikkerhet, og det var ikke frit for at et måltid smakte deilig efter slik en strabadsiøs tur.